100 εκατ. ευρώ χρωστάνε τα ταμεία σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

100 εκατ. ευρώ χρωστάνε τα ταμεία από επιστροφές ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2018, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

Πρόκειται για  τη διαφορά μεταξύ των εισφορών που κατέβαλλαν πέρσι σε σχέση με τις εισφορές  τις οποίες έπρεπε να καταβάλλουν.  Οι διαφορές προέκυψαν καθώς οι εισφορές υπολογίστηκαν βάση των εισοδημάτων του 2017 και 2016. Βάσει όμως του νόμου Κατρούγκαλου, οι εισφορές που έπρεπε να καταβάλλουν το 2018 έπρεπε να υπολογισθούν σύμφωνα με το εισόδημα που δήλωσαν το 2018 για το 2017.

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των περσινών δηλώσεων, έδειξε πως προκύπτουν θετικές διαφορές μεταξύ καταβληθεισών (με βάση το εισόδημα του 2016) και καταβλητέων εισφορών (με βάση το εισόδημα του 2017) συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Η διαφορά αυτή, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και των εφαρμοστικών εγκυκλίων, πρέπει να επιστραφεί στους δικαιούχους τους, δηλαδή στους μη μισθωτούς οι οποίοι κατέβαλλαν το 2018 υψηλότερες εισφορές σε σχέση με εκείνες που έπρεπε.

Σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους, οι επιστροφές των εν λόγω πιστωτικών υπολοίπων μπορούν να γίνουν υπό τους ακόλουθους όρους :

  • Εφόσον ξεπερνά τα 50 ευρώ. Διαφορετικά, θα πιστωθούν στο ασφαλιστικό λογαριασμό των δικαιούχων τους και θα συμψηφισθούν με μελλοντικές υποχρεώσεις καταβολής τρεχουσών μηνιαίων εισφορών
  • Εφόσον, οι δικαιούχοι τους δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τα ταμεία, ακόμα και αν αυτή είναι ρυθμισμένη. Σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια οφειλή, το πιστωτικό υπόλοιπο συμψηφίζεται με αυτήν, οδηγώντας στην αντίστοιχη μείωσή της. Αν το πιστωτικό υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο από την οφειλή και μετά το συμψηφισμό του με αυτή βρίσκεται πάνω από το επίπεδο των 50 ευρώ, τότε αυτό επιστρέφεται στο δικαιούχο του.

Επίσης, όποιος δικαιούχος επιθυμεί, μπορεί να αιτηθεί στον ΕΦΚΑ να παραμείνει το πιστωτικό υπόλοιπο στον ατομικό ασφαλιστικό λογαριασμό του (εφόσον, φυσικά, ξεπερνά τα 50 ευρώ και δεν υφίστανται άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές) προκειμένου να συμψηφισθεί με μελλοντικές υποχρεώσεις του.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ