Τι συμφωνήθηκε με τους θεσμούς για την αγορά ενέργειας - ΔΕΠΑ

Ένα βήμα βρίσκεται η κυβέρνηση πριν τη υπογραφές για την πώληση του 51% της ΔΕΠΑ στη ΖeniΘ, έναντι 57 εκατ. ευρώ. Mε τη συμφωνία αυτή η ΔΕΠΑ αποχωρεί από την  από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας (ΖeniΘ) με την πώληση του συνολικού ποσοστού της στην EΝΙ. Η ιταλική εταιρία  κατέχει ήδη το υπόλοιπο 49% και το μάνατζμεντ.

Τι δήλωσε ο υπουργός

Σύντομα θα ανακοινωθεί και η απόκτηση από τη ΔΕΠΑ του  49% της Shell στις ΕΠΑ και ΕΔΑ Αττικής, έναντι 150 εκατ. ευρώ. Αυτό θα καταστήσει τη ΔΕΠΑ κυρίαρχο παίκτη στην προμήθεια και τη διανομή φυσικού αερίου στη ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.

Ο υπουργός ΠΕΝ δήλωσε σήμερα μετά τις διαπραγματεύσεις, ότι παρουσίασε (αυτή) την πρότασή του για την εναλλακτική μέθοδο της αποκρατικοποίησης και όπως είπε, θα γίνει διαβούλευση μέχρι το Σάββατο.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα χρέη των ΕΛΤΑ από τους παρακρατηθέντες λογαριασμούς της ΔEH, ο κ. Σταθάκης σημείωσε ότι είναι στα 50 εκατ. ευρώ και βρέθηκε ο τρόπος της σταδιακής αποπληρωμής της ΔEH.
Οι λιγνιτικές μονάδες

Στη λίστα των ενεργειακών δεσμεύσεων της χώρας, βασικά θέματα των τωρινών διαπραγματεύσεων είναι το χρονοδιάγραμμα για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και η οικονομική κατάσταση της δημόσιας επιχείρησης.

Θα καταργηθούν τα ΝΟΜΕ

Περισσότερα σε λέξεις

Για τη χρέωση προμηθευτή και τις δημοπρασίες ρεύματος (ΝΟΜΕ) ο Γιώργος Σταθάκης δήλωσε ότι επετεύχθη καταρχήν συμφωνία.

«Έχουμε κατ’ αρχάς συμφωνία για αποκλιμάκωση των ΝΟΜΕ, είπε, καθώς προχωρά η αποεπένδυση της ΔEH από τους λιγνίτες. Τα ΝΟΜΕ θα καταργηθούν πλήρως έως το τέλος του 2019».

Χονδρική χρέωση

Σε σχέση με τη χρέωση προμηθευτή, ο υπουργός σημείωσε ότι επιτεύχθηκε «κατ’ αρχάς συμφωνία να παραταθεί μέχρι το 2020 και να αποκλιμακώνεται σταδιακά έως τότε. Μετά θα αντικατασταθεί από τα πράσινα πιστοποιητικά. Πρόκειται για έναν μηχανισμό μέσα στο target model».

Όταν υλοποιηθούν αυτά τα εκκρεμμή ζητήματα, ο επόμενος στόχος είναι η συγκρότηση ενός σαφούς μοντέλου αγοράς ενέργειας και ενός ενεργειακού χρηματιστηρίου.

Επόμενες ενέργειες

Στις επόμενες ενέργειες στις οποίες έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση είναι η πλήρης αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ. Η πρόταση που έχει μπει στο τραπέζι είναι η δημιουργία τριών αδελφών εταιριών: μίας ιδιωτικής εταιρίας εμπορίας με χρηματιστηριακή παρουσία και δύο ακόμη εταιριών για τα δίκτυα διανομής και τις διεθνείς δραστηριότητες.

Επίσης προχωρά και η αποκρατικοποίηση των ΕΛΠΕ θα διενεργηθεί με διαγωνισμό που είναι υπό συζήτηση.

Με δυο λόγια

Ο δρόμος για την ελεύθερη αγορά ενέργειας ανοίγει με σταθερά βήματα και την έγκριση των ευρωπαϊκών θεσμών. Στόχος είναι η προσφορά και ζήτηση να ισορροπήσει με κανόνες ανταγωνιστικότητας κι όχι μονοπωλίου.