Αυξημένες κατά 12,2% οι συνολικές πωλήσεις 2.061  βιομηχανικών επιχειρήσεων – Ποιές είναι οι πλέον κερδοφόρες

Αυξημένες  κατά 12,2% εμφανίζονται οι συνολικές πωλήσεις 2.061  βιομηχανικών επιχειρήσεων που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα της (εν εξελίξει καθότι η δημοσίευση των ισολογισμών συνεχίζεται) πανελλαδικής  έρευνας των NEW TIMES.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, ο συνολικός τζίρος των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκε από 44,61 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017 σε 50,07 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018. Το τελικό αποτελέσμα των επιχειρήσεων αυτών (τόσο των κερδοφόρων όσο και των ζημιογόνων) ήταν εξαιρετικά θετικό. Στο σύνολό τους οι εν λόγω εταιρείες αν και εμφάνισαν ελαφρά κάμψη (4,1%) των συνολικών καθαρών τους κερδών αυτά διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 2,36 δισεκατομμυρίων ευρώ .

Οι παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας (με βάση πάντα τις εταιρείες του δείγματος)    βελτίωσαν περαιτέρω την μέση κεφαλαιουχική τους διάρθρωση καθότι αύξησαν τα συνολικά ίδια κεφάλαια κατά 5,1% στα 21,1 δισ. ευρώ διατηρώντας περίπου στα ίδια επίπεδα τις υποχρεώσεις τους που κυμάνθηκαν στα 32,6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με αυτή την πανελλαδική έρευνα:

 • Από τις 2.061 επιχειρήσεις της έρευνας της  New Times, το 75,35% αντιστοιχεί σε κερδοφόρες εταιρείες και το 24,65% σε ζημιογόνες
 • Οι  1.553  κερδοφόρες επιχειρήσεις του δείγματος της έρευνας των NEW  TIMES  αύξησαν το συνολικό τους τζίρο κατά 14,3% στα 43,4 δισ. ευρώ . Αντιστοίχως αύξησαν τα συνολικά καθαρά κέρδη τους κατά 7,3% για να φτάσουν το 2018  τα 3  δισ. ευρώ. Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις του δείγματος βελτίωσαν περαιτέρω την κεφαλαιουχική τους δομή αφού αύξησαν κατά 6,9% τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους περίπου στα 19 δισ. ευρώ  ενώ οι συνολικές τους υποχρεώσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 1,6% στα 21,8 δισ. ευρώ.
 • Οι 508  ζημιογόνες επιχειρήσεις του δείγματος αύξησαν τον συνολικό κύκλο εργασιών τους κατά 0,5% στα 6,6 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις παρουσίασαν μία έκρηξη ζημιών από 335 εκατ. ευρώ το 2017 στα 640 εκατ. ευρώ το 2018.  Αντιθέτως προς τις κερδοφόρες, οι ζημιογόνες επιχειρήσεις εμφάνισαν επιδείνωση της κεφαλαιουχικής διάρθρωσης αφού μείωσαν τα συνολικά τους ίδια κεφάλαια κατά 7,6% στα 2,2 δισ. ευρώ και αύξησαν κατά τι τις συνολικές τους υποχρεώσεις στο επίπεδο των 10,8 δισ. ευρώ. Μία σχέση άκρως απαγορευτική για την ομαλή λειτουργία πολλών εξ αυτών.
 • Πρακτικά διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των κερδοφόρων και ζημιογόνων επιχειρήσεων γεγονός ενδεικτικό ότι στον επιχειρηματικό στίβο της χώρας θα υπάρξουν πρόσθετες απώλειες υπεραξιών πέραν αυτών που κατεγράφησαν στην περίοδο της κρίσης. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι το ποσοστό των κερδοφόρων επιχειρήσεων του 2018 ήταν υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του 2017.

Επιχειρήσεις και τομείς δραστηριότητας

Τη μερίδα του λέοντος στην κατανομή κερδών απέσπασαν 6 τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που συγκέντρωσαν το 80,67% των συνολικών κερδών των βιομηχανικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο δείγμα της έρευνας. Πρόκειται για τους κλάδους

 • των πετρελαιοειδών,
 • των βιομηχανιών τροφίμων,
 • των επιχειρήσεων μη μεταλλικών ορυκτών,
 • των εταιρειών επεξεργασίας μεταλλικών προϊόντων,
 • των φαρμακοβιομηχανιών και
 • των καπνοβιομηχανών.

Με μια δεύτερη «ταχύτητα» στον τομέα των κερδών  κινήθηκαν οι κλάδοι των επιχειρήσεων πλαστικών-ελαστικών, ποτών, χημικών προϊόντων, ενέργειας και ηλεκτρολογικού υλικού.

Χαμηλά κέρδη συγκέντρωσαν οι κλάδοι της ένδυσης, των ηλεκτρικών συσκευών, των μεταλλείων-ορυχείων, των εκδόσεων, των αγροτικών επιχειρήσεων, της επεξεργασίας καπνού, των μηχανών-συσκευών και των εταιρειών επεξεργασίας χάρτου.

Ζημιογόνοι (στο σύνολό τους και όχι σε μεμονωμένες επιχειρήσεις) αποδείχθηκαν οι κλάδοι παραγωγής μεταφορικών μέσων, ξύλλου-φελλού, πλεκτικής, δέρματος-γούνας και κλωστοϋφαντουργίας.

 • Ειδικότερα, 13 εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας πετρελαιοειδών προϊόντων διαχειρίστηκαν έναν τζίρο της τάξης των 16,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (!) εμφανίζοντας συνολικά κέρδη της τάξεως των 990 εκατ. ευρώ. Στην πράξη τα δύο πανίσχυρα διυλιστικά συγκροτήματα της χώρας – τα Ελληνικά Πετρέλαια και η Μότορ Όϊλ – καθόρισαν τις εξελίξεις στον κλάδο εμφανίζοντας κέρδη 670 εκατ. ευρώ και 317 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
 • Η πολυπληθέστερη κατηγορία επιχειρήσεων του δείγματος ήταν αυτή του κλάδου τροφίμων η οποία συμμετείχε με 557 βιομηχανίες. Ο συγκεκριμένος κλάδος διαχειρίστηκε το 19,92% του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα καθώς επίσης και το 12,89% των συνολικών καθαρών κερδών. Συγκεκριμένα διαχειρίστηκε συνολικό τζίρο 9,977 δισεκατομμύρια ευρώ εμφανίζοντας συνολικά κέρδη 304,7 εκατ. ευρώ. Από το δείγμα των βιομηχανιών τροφίμων, 97 επιχειρήσεις εμφάνισαν καθαρά κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ η κάθε μία ενώ 7 εταιρείες παρουσίασαν κέρδη από 10 ως 43 εκατ. ευρώ εκάστη. Οι πρωταθλητές στη λίστα των πλέον κερδοφόρων βιομηχανιών τροφίμων ήταν οι: Nestle HellasChipita, Ελληνικά Γαλακτοκομεία, Κρι-Κρι Βιομηχανία Γάλακτος, Παπαδόπουλος,  AgroinvestION, Αραμπατζής, BIOMAR, Κωνσταντόπουλος  Olymp, ΦΑΓΕ,  Intercom Foods,  Πέττας Παύλος, Αφοί Μπαλακανάκη, Μπαρμπα Στάθης, Barilla Hellas,  Μέλισσα Κίκιζας,  Γρηγόρης Μικρογεύματα και Agrifeda.
 • Σημαντικά κέρδη απέσπασε ο κλάδος των μη μεταλλικών ορυκτών (μάρμαρα, τσιμέντα, γυψοποιία, κεραμουργεία κλπ) που συμμετείχε στην έρευνα με 123 επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, ο κλάδος αύξησε τα συνολικά του κέρδη από 167 εκατ. ευρώ το 2017 σε 180 εκατ. ευρώ το 2018. Οι εν λόγω επιχειρήσεις διαχειρίστηκαν συνολικό τζίρο της τάξεως του 1,68 δις. ευρώ. Τις πρώτες θέσεις της λίστας των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου κατέλαβαν οι: FHL Κυριακίδης, Παυλίδης Μάρμαρα Γρανίτες, Imerys  Βιομηχανικά Ορυκτά, Τιτάν τσιμέντα, Ικτίνος Ελλάς, Σμυρδέξ, Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα, Knauf Γυψοποιία, Χαριτόπουλος,  NordiaKnauf Aquapanel και  Marmor Stone Group.
 • Οι 80 παραγωγικές επιχειρήσεις των τομέων φαρμάκων, καλλυντικών και απορρυπαντικών διαχειρίστηκαν το 5,1% του συνολικού τζίρου των βιομηχανιών του δείγματος  ενώ απέσπασαν το 5,9%  των συνολικών κερδών που ισοδυναμεί με 140.7 εκατ. ευρώ. Από τις επιχειρήσεις του δείγματος, 30 βιομηχανίες εμφάνισαν κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ εκάστη. Τις πρώτες θέσεις στη λίστα των πλέον κερδοφόρων κατέλαβαν οι βιομηχανίες
 • PharmathenDEMOBoehringer Ingelheim HellasSpecifarGenepharmJohnson & Johnson Hellas, ΚΟΠΕΡ, ElpenApivita, ΦΑΜΑΡ, FrezydermColgate Palmolive, Γερολυμάτος, Σαράντης, Unipharma Κλέων Τσέτης, Henkel Hellas  και  Vianex.
 • Αντιστοίχως, οι 173 βιομηχανικές επιχειρήσεις μεταλλικών προϊόντων διαχειρίστηκαν το 9,55% του συνολικού τζίρου και 7,4% των συνολικών καθαρών κερδών των εταιρειών του δείγματος.  Έτσι, ο συνολικός τους τζίρος ήταν 4,78  δισεκατομμύρια ευρώ ενώ τα συνολικά τους κέρδη ανήλθαν σε 175 εκατ. ευρώ.   Στην κορυφή της πυραμίδας βρέθηκε η επιχείρηση ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡπου ούτε λίγο ούτε πολύ διαχειρίστηκε έναν τζίρο της τάξης του 1,5 δις. ευρώ ενώ τα κέρδη της διοαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 54 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν οι εταιρείες Ρόκας Χ. Σιδενόρ, Μαίλλης, ΠρομεταλΜπακλή,  Cosmos Aluminium, ΑΣΤΗΡ Αφοί Βυτόγιαννη, Κωνσταντινίδη Αφοί, ΒΕΠΑΛ, Καμαρίδης και ΕΤΗΛ.
 • Αν και μόνον τρεις (3) καπνοβιομηχανίες, ο κλάδος απέσπασε το 5,24% των συνολικών καθαρών κερδών όλων των επιχειρήσεων του δείγματος ενώ διαχειρίστηκε συνολικό τζίρο πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η καπνοβιομηχανία Καρέλια κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα της κερδοφορίας με κέρδη που προσέγγισαν τα 100 εκατ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση η βιομηχανία Παπαστράτος  ενώ η ΣΕΚΑΠ  εμφάνισε ζημιές.
 • Με συνολικά κέρδη πάνω από από 110 εκατ. ευρώ βρέθηκε ένας ακόμη κλάδος, αυτός των βιομηχανιών πλαστικών ελαστικών που συμμετείχε με 118 επιχειρήσεις στο συνολικό δείγμα της έρευνας των NEW TIMES. Οι επιχειρήσεις που διακρίθηκαν ήταν οι:
 • Πλαστικά Κρήτης, Φιμπράν Αναστασιάδης,  FlexopackPolisan HellasSchur Flexibles ABR, ΝΤΙΑΞΟΝ,  Atlas TapesMultyFoam, Μονωτέζ, Πλαστικά Θράκης, Tupperware hellasPalaplastLariplast,  Κοτρώνης  και Δάϊος Πλαστικά.
 • Στις πρώτες θέσεις της λίστας των πλέον κερδοφόρων εταιρειών της χώρας συγκατελέγησαν επίσης μια σειρά εταιρείες μεταξύ των οποίων και οι: Coca Cola 3E, Elpedison, Ελληνικά Καλώδια, Ήρων Θερμοηλεκτρική, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής, Fulgor, Χαλυβουργία Ελλάδος, BIC ΒΙΟΛΕΞ, BSH Οικιακές Συσκευές, Ολυμπιακή Ζυθοποιία, Κόρινθος Power, ΒΙΟΡΑΛ, Coral Gas, Asea Brown Boveri και Intracom Telecom.
 • Αντιστοίχως, στη «σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού» βρέθηκαν οι επιχειρήσεις που εμφάνισαν πολύ υψηλές ζημιές. Μεταξύ αυτών είναι και οι: Ελληνικός Χρυσός, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, Σελόντα, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, Χαίτογλου, Νηρεύς, Crown HellasPepsico, Δέλτα, Ακρίτας και Νίκας.

ΠΗΓΗ: Έρευνα New Times

Περισσότερες Ειδήσεις
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Καμία δημοσίευση για προβολή