Ακίνητα: «Σβήνουν» µε µια δήλωση αναδροµικά τα τέλη και τα πρόστιµα. Τί θα γλυτώσουν όσοι κάνουν τη σχετική δήλωση αύριο και μεθαύριο

Ευκαιρία να υποβάλουν στους δήµους διορθωτική δήλωση για την πραγµατική επιφάνεια των κτισµάτων τους έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων έως τις 31 Μαρτίου του 2020, χωρίς να πληρώσουν αναδροµικά τέλη, πρόστιµα και προσαυξήσεις για τουλάχιστον πέντε έτη σε περίπτωση µεταβίβασης του ακινήτου.

Σύµφωνα µε την έκτακτη νοµοθετική ρύθµιση, όσοι υποβάλουν τη σχετική δήλωση έως το τέλος του έτους δεν θα καταβάλουν ούτε ευρώ σε αναδροµικά για την επιπλέον επιφάνεια που δηλώνουν, ενώ όσοι υποβάλουν δήλωση από τις 2 Ιανουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου θα επιβαρυνθούν µε αναδροµικά τέλη για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης στον δήµο. Επισηµαίνεται ότι η προθεσµία για την ευνοϊκή ρύθµιση λήγει στις 31 Μαρτίου του 2020 και αν η δήλωση υποβληθεί αργότερα ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να καταβάλει τέλος ακίνητης περιουσίας, δηµοτικό φόρο και δηµοτικά τέλη αναδροµικά για τουλάχιστον µία πενταετία.

Οι μεταβιβάσεις

Για τη διαδικασία αλλαγής της επιφάνειας θα πρέπει να ενηµερωθεί ο ∆Ε∆∆ΗΕ, ο οποίος τηρεί το αρχείο επιφάνειας των κτισµάτων και µε βάση αυτό βεβαιώνονται τα δηµοτικά τέλη στους λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύµατος.

Σύµφωνα µε τη νοµοθετική ρύθµιση, όσοι υποβάλουν διορθωτική δήλωση έως το τέλος του έτους δεν θα καταβάλουν ούτε ευρώ σε αναδροµικά για την επιπλέον επιφάνεια που δηλώνουν, ενώ όσοι υποβάλουν δήλωση από τις 2 Ιανουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου θα επιβαρυνθούν µε αναδροµικά τέλη για την περίοδο από αρχές του χρόνου έως και την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης. οκτήτη να µεταβεί σε υποκατάστηµα του ∆Ε∆∆ΗΕ προκειµένου να κάνει τη διόρθωση της επιφάνειας. Η δυνατότητα διόρθωσης της επιφάνειας διευκολύνει και τις µεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς απαιτείται βεβαίωση από τον δήµο για τη µη οφειλή ΤΑΠ µε βάση την πραγµατική επιφάνεια του ακινήτου, όπως προκύπτει από βεβαίωση µηχανικού.

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙ∆Α) έδωσε τρεις σηµαντικές απαντήσεις σε αντίστοιχες ερωτήσεις. Ειδικότερα:

Περισσότερα σε λέξεις

  • Η νέα ρύθµιση αφορά όλα τα ακίνητα (κτίσµατα – οικόπεδα); Σύµφωνα µε τη διάταξη, «οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α’ βαθµού, µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία µέχρι 31/3/2020 χωρίς επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. ∆ιαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγουµένου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται µόνον από την 1/1/2020».
  • Ακίνητα και βεβαιωμένες οφειλές σε δήμους: Ευκαιρία για ρύθμιση χωρίς πρόστιμα. Η  ρύθµιση αυτή καλύπτει την πλήρη απαλλαγή από κάθε δηµοτικό φόρο, τέλος ή εισφορά, που προκύπτει από µη δηλωθείσες επιφάνειες ή χρήσεις κάθε είδους ακινήτου, κτίσµατος ή γεωτεµαχίου, χωρίς καµία εξαίρεση και για τα δύο. Η ρύθµιση αυτή ρητά καλύπτει και ακίνητα οι επιφάνειες των οποίων δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή τους σε δηµοτική φορολογία, όπως και όλα τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ, για τα οποία µέχρι 31/12/2019 ούτως ή άλλως ισχύει η δυνατότητα απαλλαγής τους εφόσον ο οικείος ΟΤΑ δεν µπορεί να τεκµηριώσει τη χρήση τους (παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4604/2019). Για τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα λήγει στις 31/12/2019 η προθεσµία που είχε δοθεί για τη δήλωσή τους µε την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4604/2019, ώστε να απαλλαγούν τόσο για το παρελθόν όσο και µέχρι την επανασύνδεση/ επαναχρησιµοποίησή τους. Αν υπάρχει διαφορά ως προς τα δηλωµένα εµβαδά, αυτή θα πρέπει να δηλωθεί µέχρι 31/3/2020 για την απαλλαγή τους από τις διαφορές µέχρι την 31/12/2019. Αν δεν παραταθεί η προθεσµία αυτή, τότε οι ιδιοκτήτες τους θα οφείλουν τα δηµοτικά και άλλα τέλη χωρίς καµία απαλλαγή, παρά µόνο από την ηµέρα δήλωσής τους και µετά. Η ΠΟΜΙ∆Α ζητά ετήσια παράταση της προθεσµίας αυτής και επανεξέταση της δοµής της απαλλαγής τους, η οποία πρέπει να µπορεί να γίνεται και εκ των υστέρων, αρκεί ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης να αποδεικνύει τη µη ρευµατοδότηση αλλά και τη µη χρήση τους µε οποιονδήποτε τρόπο.
  • Το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς προβλέπει την υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων να υποβάλουν δήλωση της επιφανείας των ακινήτων τους στον δήµο µέσα σε προθεσµία ενός µήνα από τη δηµοσίευση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αλλη δήλωση πέραν της αρχικής δεν χρειαζόταν, παρά µόνο σε περίπτωση µεταβολής στοιχείων της αρχικής δήλωσης. Με τη νέα ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα µέχρι τις 31/3/2020 να υποβάλουν δήλωση µόνο για τις µεταβολές που έχουν επέλθει από νοµιµοποίηση αυθαιρέτων ή µπορούν να δηλώσουν όλα τα ακίνητά τους όπως την πρώτη φορά, χωρίς πρόστιµα; Η διάταξη ορίζει ρητά ότι καλύπτεται τόσο η περίπτωση της ανακριβούς δήλωσης όσο και αυτή της έλλειψης οποιασδήποτε δήλωσης. Συνεπώς, εφόσον υποβληθεί εµπρόθεσµη δήλωση ΤΑΠ (µέχρι 31/3/2020) ακινήτου µε τα ορθά στοιχεία της επιφάνειάς του, αυτή συνεπάγεται πλήρη απαλλαγή τόσο από τον κύριο φόρο ή, τέλος, όσο και από όλα τα πρόστιµα, µέχρι 31/12/2019.

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Καμία δημοσίευση για προβολή