Αλλάζουν όλα στο σύστημα Ασφαλιστικών Εισφορών – Τι θα ισχύσει από το 2020 για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Αλλάζει το σύστημα Ασφαλιστικών Εισφορών – κύρια ασφάλιση και υγεία – για 1,5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες και αυταπασχολούμενους από το νέο έτος. Με βάση τους σχεδιασμούς του υπουργείου Εργασίας,οι ασφαλιστικές εισφορές
  • Δεν θα συνδέονται με το ύψος του φορολογητέου εισοδήματός τους. Έτσι θα πάψει ο υφιστάμενος υπολογισμός των εισφορών με βάση το πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένο φορολογητέο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας το οποίο ισχύει από 1/1/2017.
  • Δεν θα συνδέονται με τα έτη ασφάλισης. Ο κάθε αυτασφαλισμένος, κάθε χρόνο, θα επιλέγει την “κλάση” των εισφορών στην οποία θα υπαχθεί,ανάλογα με τη δική του βούληση. Όσο υψηλότερη ασφαλιστική “κλάση” επιλέξει ένας αυτασφαλισμένος, τόσο υψηλότερη κύρια σύνταξη θα λάβει μελλοντικά.
  • Θα αποσυνδεθούν πλήρως από το ύψος και την εξέλιξη του κατώτατου μισθο. Έτσι δεν θα αυξάνονται κάθε χρόνο μαζί με την εκάστοτε αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Το νέο σύστημα αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά τα μέλη των Ομόρρυθμων (Ο.Ε.), των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (Ε.Ε.), των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και τους αμειβόμενους με “μπλοκάκι” σε πάνω από 2 εργοδότες. Οι επαγγελματίες αυτοί θα κληθούν να καταβάλλουν κάθε μήνα, κατ’ ελάχιστον, ένα ορισμένο ποσό (πιθανόν 185 ευρώ σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο) για την κύρια ασφάλιση (ΕΦΚΑ) και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή τους (ΕΟΠΥΥ).

Αλλαγές θα προκύψουν και στο “καθεστώς” των αμειβομένων με απόδειξη δαπάνης (“τίτλος κτήσης”). Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα “ενιαίο θεσμικό πλαίσιο” τόσο για τους αμειβόμενους με απόδειξη δαπάνης, όσο και τους αμειβόμενους με εργόσημο.

Σε ό,τι αφορά τους “μπλοκάκηδες” με έως 2 εργοδότες, θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί.

Οι αλλαγές αυτές θα περιγράφονται αναλυτικά στο  ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται να ανακοινώσει το αρμόδιο υπουργείο έως το τέλος του χρόνου και θα ισχύσει από την 1.1.2020.

Υπολογίζεται ότι το νέο σύστημα, σε συνδυασμό με τις μειώσεις των φόρων από το 22% στο 9% θα ωφελήσει όλους τους αυταπασχολούμενους, ιδίως όσους  δηλώνουν πάνω από 15.000 ευρώ.

  • Από το newsroom του economico.gr με πληροφορίες από την εφημερίδα  “Κεφάλαιο” (Δημήτρης Κατσαγάνης)

Καμία δημοσίευση για προβολή