Αμετάβλητα τα τέλη κυκλοφορίας των Ι.Χ. για το 2019 – Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων θα κληθούν να πληρώσουν, εντός του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018, τέλη τα οποία κυμαίνονται από 22 έως 1.380 ευρώ για όλα τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 31-10-2010.

Εντός Νοεμβρίου τα ειδοποιητήρια

Η διαδικασία ανάρτησης των ειδοποιητηρίων θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου ενώ η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2019 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Τι ισχύει για τα αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν από 1η-11-2010

Για όσα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν σε Ελλάδα ή Ε.Ε. από την 1η-11-2010 και μετά, τα ποσά των τελών υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου το άνθρακα ανά χιλιόμετρο και κυμαίνονται από 0,9 έως 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα.

Φορτηγά και λεωφορεία

Για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης τα τέλη κυμαίνονται από 75 έως 1.490 ευρώ ανάλογα με τον μικτό τους βάρος σε χιλιόγραμμα, ενώ για τα λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης τα ποσά των τελών κλιμακώνονται από 210 έως 510 ευρώ ανά όχημα, ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων καθημένων.

ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ έως την 31.10.2010
και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ
Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
(κυβ. εκατ.) Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ:
έως το 2000 από το 2001 από το 2006
έως το 2005 και μετά
Α’ Έως 300 22 22 22
Β’ 301-785 55 55 55
Γ’ 786-1.071 120 120 120
Δ’ 1.072-1.357 135 135 135
Ε’ 1.358-1.548 225 240 255
ΣΤ’ 1.549-1.738 250 265 280
Ζ’ 1.739-1.928 280 300 320
Η’ 1.929-2.357 615 630 690
Θ’ 2.358-3.000 820 840 920
Ι’ 3.001-4.000 1.025 1.050 1.150
Κ’ 4.001 και άνω 1.230 1.260 1.380
β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1.11.2010 και μετά:
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ
ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο) ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)
0-90 0
91-100 0,9
101-120 0,98
121-140 1,2
141-160 1,85
161-180 2,45
181-200 2,78
201-250 3,05
Άνω των 251 3,72
Ο τρόπος αυτός υπολογισμού ισχύει για όλα τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, άσχετα από την τεχνολογία που αυτά ενσωματώνουν (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κ.λ.π.).
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
α) Φορτηγά
Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα, ως εξής:
Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Ετήσια τέλη κυκλοφορίας
(σε ευρώ)
Α’ Έως 1.500 75
Β’ 1.501 – 3.500 105
Γ’ 3.501 – 10.000 300
Δ’ 10.001 – 20.000 600
Ε’ 20.001 – 30.000 940
ΣΤ’ 30.001 – 40.000 1.320
Ζ’ 40.001 και άνω 1.490
Ρυμουλκά (τράκτορ) : 300 ευρώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στις περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας (άδεια ρυμουλκού με επικαθήμενο), τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται μόνο με βάση το μικτό βάρος της ενιαίας αυτής κυκλοφοριακής μονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του ρυμουλκού), χωρίς την προσθήκη των 300 Ευρώ (ΣΧΕΤ: 1075062/988/Τ.&Ε.Φ./19-9-2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).
β) Λεωφορεία
Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των καθημένων, ως εξής:
Κατηγορία Θέσεις καθημένων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α’ έως 33 210
Β’ 34 – 50 410
Γ’ 51 και άνω 510
γ) Ασθενοφόρα και νεκροφόρες: 300,00 ευρώ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
α) Επιβατικά που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ έως την 31/10/2010: 290 ευρώ.
β) Επιβατικά ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1/11/2010 και μετά,
αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). Συγκεκριμένα,
λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2ανά χιλιόμετρο) ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)
0 – 100 0
101 – 150 2,25
Άνω των 151 2,8
γ) Φορτηγά:
Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α’ έως 3.500 125
Β’ 3.501 – 10.000 195
Γ’ 10.001 – 19.000 340
Δ’ 19.001 – 26.000 495
Ε’ 26.001 – 33.000 650
ΣΤ’ 33.001 – 40.000 925
Ζ’ 40.001 και άνω 1.460
Ρυμουλκά (τράκτορ) : 300 ευρώ.
δ) Λεωφορεία
ΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθημένων και ορθίων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α’ έως 50 210
Β’ 51 και άνω 385
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθημένων και ορθίων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α’ έως 50 215
Β’ 51 και άνω 300
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Θέσεις καθημένων Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α’ έως 40 430
Β’ 41 και άνω 595

 

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:[home]

Καμία δημοσίευση για προβολή