Αναιμική ανάπτυξη και κολλημένο στα 334 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος για πέντε χρόνια προβλέπει το ΕΚΠΑ

Αναιμική ανάπτυξη , που φέτος δεν θα ξεπεράσουν το 1,9% και την επόμενη τετραετία θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα, ή στην καλύτερη περίπτωση θα φτάσουν έως το 2,5%, θα παραμείνει η ελληνική οικονομία, εάν δεν υπάρξουν δραστικές παρεμβάσεις βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Αυτό επισημαίνεται στην τελευταία ανάλυση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (υπό τον καθηγητή Παναγιώτη Ε. Πετράκη και τη συνεργασία του ακαδημαϊκού υπότροφου Παντελή Χ. Κωστή), που χρησιμοποιεί το μοντέλο Global Economic Model (GEM) της Oxford Economics και εκτιμήσεις της Consensus Economics. Την ανάλυση αυτή παρουσιάζει το «business stories» (Πρώτο Θέμα).

«Για το 2019 θα πρέπει να αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες, ένα ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ ο οποίος θα κυμαίνεται μεταξύ του 1,85% (Oxford Εconomics) και του 1,9% (Consensus Economics). Σε επίπεδο τριμήνων, το 1ο τρίμηνο του έτους θα πρέπει να αναμένουμε ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ της τάξης του 1,61% το 2ο τρίμηνο 1,91%, το 3ο τρίμηνο 1,55% και το 4ο τρίμηνο 2,34%», επισημαίνει ο κ. Πετράκης.

Η ανάλυση δείχνει επίσης ότι η αποταμίευση των νοικοκυριών θα εξακολουθήσει να είναι αρνητική έως το 2023 και ότι το εφιαλτικά υψηλό δημόσιο χρέος δεν πρόκειται να μειωθεί σε απόλυτους αριθμούς.

THEA_1404_039_cmyk.jpg

Οι χαμηλές αναπτυξιακές πτήσεις προβλέπεται να συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ μετά το 2019 αναμένεται να αυξηθεί, με βάση το μοντέλο της Oxford Economics, στο 2,35% το 2020, στο 2,29% το 2021, στο 2,48% το 2022 και στο 2,39% το 2023.

Ετσι, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει από τα 194 δισ. ευρώ φέτος στα 213 δισ. ευρώ το 2023, παραμένοντας 27 δισ. ευρώ χαμηλότερα από τα προ μνημονίων επίπεδα (240 δισ. ευρώ το 2009). Ακόμα πιο απαισιόδοξη είναι η πρόβλεψη με τη μεθοδολογία της Consensus Economics, που ρίχνει τον πήχη για την ανάπτυξη στο 1,9% το 2020, στο 2% το 2021, στο 1,9% το 2022 και στο 1,8% το 2023.

Η ανάλυση αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη αδυναμία επίτευξης ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης, οι οποίοι θα επέτρεπαν να επιστρέψει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών στα προ κρίσης επίπεδα, να μειωθούν οι φόροι και να επιτευχθούν ευκολότερα οι δημοσιονομικοί στόχοι.

Από τις αναλυτικότερες εκτιμήσεις της Oxford Economics προκύπτει επίσης ότι:

  • Το δημόσιο χρέος (κατά Μάαστριχτ) θα παραμείνει κολλημένο στα 334 δισ. ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια της 5ετίας 2019-2023, μολονότι η ασθμαίνουσα ανάπτυξη θα επιτρέψει τη μείωσή του ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 177% φέτος στο 148,5% το 2023.
  • Παρότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα θα ενισχυθεί από τα 126,85 δισ. ευρώ το 2019 στα 140,62 δισ. ευρώ το 2023, η αποταμίευση των νοικοκυριών θα παραμείνει αρνητική: -4,63 δισ. ευρώ φέτος και -1,51 δισ. ευρώ το 2023.
  • Η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί από τα 128,13 δισ. ευρώ φέτος στα 147,65 δισ. ευρώ το 2023.
  • Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα συνεχίσει να εμφανίζει έλλειμμα, που θα ανέλθει στα 3,83 δισ. ευρώ φέτος και σταδιακά θα μειωθεί στα 2,54 δισ. ευρώ το 2023.
  • Η ανεργία θα περιοριστεί από το 17,43% φέτος στο 11,91% το 2023

Από το newsroom του economico.gr με τη συνεργασία του newmoney.gr