Ανακόπηκε η καθοδική τάση της ανεργίας στο α’ τρίμηνο. Παραμένει στο 21,2%

Ανακόπηκε η καθοδική τάση της ανεργίας στο α' τρίμηνο. Παραμένει στο 21,2%

Ανακόπηκε κατά το 1ο τρίμηνο του 2018 η τάση των τελευταίων ετών που έδειχνε σταθερή μείωση του ποσοστού της ανεργίας στην χώρα μας. Το ποσοστό αυτό παρέμεινε αμετάβλητο στο 21,2% όσο δηλαδή ήταν και στο αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Η εικόνα σε απόλυτους αριθμούς

Σε απόλυτους αριθμούς, κατά 113.524 άτομα μειώθηκαν μέσα στο 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους οι άνεργοι σε όλη την χώρα σε σύγκριση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο, καθώς από 1.114.717 άτομα υποχώρησαν στα 1.001.191. Ταυτόχορονα, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε από 3.659.250 σε 3.723.760, δηλαδή κατά 64.510 άτομα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Με βάση τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για την απασχόληση και την ανεργία κατά το α’τρίμηνο του 2018, προκύπτει ότι:

Το ποσοστό ανεργίας ήταν 21,2%, αμετάβλητο δηλαδή έναντι του 21,2% του προηγούμενου τριμήνου (δ’ τρίμηνο του 2017) και 23,3% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Α’ τρίμηνο 2017).

Η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,3%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 1,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 0,6%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 10,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.723.760 άτομα και των ανέργων σε 1.001.191 άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας έως 19 ετών, στη Δυτική Μακεδονία και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις Δημοτικού.

Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30 – 44 ετών, στο Νότιο Αιγαίο, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης υπηκοότητας.

 

Καμία δημοσίευση για προβολή