Αντίθετο με το Σύνταγμα το κούρεμα των τόκων στις οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες

Ενστάσεις που αφορούν στην παραβίαση άρθρων του Συντάγματος εγείρουν οι νομικοί της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, στην έκθεσή τους για το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει την προνομιακή υπερ του Δημοσίου κούρεμα των τόκων στις οφειλές του προς ιδιώτες, την στιγμή μάλιστα που τα «πανωτόκια» παραμένουν υψηλά για τα χρέη των πολιτών προς το Δημόσιο.

Οι νομικοί της Βουλής, αναφερόμενοι στην διάταξη που καθιερώνει προνομιακή μεταχείριση του Δημοσίου έναντι των ιδιωτών οφειλετών (διά του καθορισµού µειωµένου επιτοκίου υπέρ του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου στις οφειλές τους προς τους ιδιώτες) επισημαίνουν ότι το θέμα απασχόλησε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Παράλληλα, επικαλούνται και παλαιότερη σχετική γνωμάτευση του σημερινού γενικού γραμματέα της κυβέρνησης Ακρίτα Καϊδατζή

Οι νομικοί επισημαίνουν μεταξύ άλλων πως «υπό το φως της εν λόγω νοµολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, εγείρεται, εν προκειµένω, προβληµατισµός ως προς τη συµβατότητα της προτεινόµενης ρύθµισης προς το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) (κυρωθείσης διά του ν.δ. 53/1974).

Ειδικότερα, εγείρουν ερωτηματικά ως προς το αν τηρείται η δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υφίσταται µεταξύ της προστασίας του δικαιώµατος στην περιουσία και των επιταγών του γενικού συµφέροντος, δεδοµένου ότι η προτεινόµενη ρύθµιση υποδιπλασιάζει το ύψος του επιτοκίου υπερηµερίας του Δηµοσίου έναντι εκείνου που εφαρµόζεται για τους ιδιώτες οφειλέτες».

Περισσότερες ειδήσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ