Αρνητικά επιτόκια δανεισμού και αναβάθμιση της ΔΕΗ από τη Standard & Poor’s δημιουργούν ευφορία στην κυβέρνηση

 

Το  Ελληνικό Δημόσιο δανείστηκε και πάλι -εκδίδοντας τρίμηνα έντοκα γραμμάτια- με αρνητικό επιτόκιο. Συγκεκριμένα, άντλησε το ποσό των 488 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο που διαμορφώθηκε  στο -0,08% από -0,02% που ήταν στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στις 9 Οκτωβρίου, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,22 φορές, έναντι 2,71 στην προηγούμενη.

Το γεγονός χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα θετικό από την κυβέρνηση, που κύκλοι της  σχολίαζαν ότι “οι  αγορές -για μια ακόμη φορά- δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας ως αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση”.

Παράλληλα, η Standard & Poorαναβάθμισε κατά μια βαθμίδα τη Δ.Ε.Η. Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη, η οποία έρχεται σε συνέχεια της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor’s στις 25 Οκτωβρίου. Αυτό, σύμφωνα με παράγοντες του υπου ργείου Ενέργειας, δημιουργεί “συνθήκες για επιστροφή της στο δρόμο της ανάπτυξης και της κερδοφορίας” για την επιχείρηση η οποία είχε βρεθεί στα όρια της κατάρρευσης.

Ο διεθνής οίκος αναγνωρίζει  ότι τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση και η Διοίκηση της Δ.Ε.Η.  αναμένεται,  όχι μόνο να αναστρέψουν την αρνητική πορεία των τελευταίων 18 μηνών και να βελτιώσουν σημαντικά τις αδύναμες οικονομικές επιδόσεις της συγκεκριμένης περιόδου, αλλά και να συμβάλλουν στη σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, η Standard & Poor’s  χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης για πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2028 σημειώνοντας ότι εάν αυτή προχωρήσει, τότε θα επιτευχθεί πιο γρήγορα ο στρατηγικός στόχος της  Δ.Ε.Η. για τον μετασχηματισμό της παραγωγικής της βάσης, με μείωση της εξάρτησης από το λιγνίτη και σημαντική αύξηση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μείγμα της εταιρείας. Μάλιστα, τονίζει πως η καταγραφή προόδου στη διαδικασία μετασχηματισμού της Δ.Ε.Η.  θα είναι κριτήριο για πιθανή περαιτέρω αναβάθμιση στο μέλλον.