ΑΒΑΞ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 20 εκ. ευρώ- Μέτοχος πλειοψηφίας η οικογένεια Ιωάννου

Τις διαδικασίες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 20 εκ. ευρώ ξεκινά η ΑΒΑΞ με απόφαση που έλαβε χθες η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Με τον τρόπο αυτό θα διαφοροποιηθούν και τα ποσοστά των βασικών μετόχων αφού η αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, θα αναδείξει μέτοχο πλειοψηφίας την οικογένεια Ιωάννου.

Οι μετοχικές εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί από καιρό μετά την κατάρρευση του άλλοτε πανίσχυρου κυπριακού ομίλου και την επεισοδιακή σύγκρουση των πρώην βασικών μετόχων της εταιρείας. Υπολογίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών η οικογένεια Ιωάννου θα ανεβάσει την συμμετοχή της στην τεχνική εταιρεία στο 32%.

Αντίστοιχα οι κ.κ Κωνσταντίνος Μιτζάλης και Κωνσταντίνος Κουβαράς αναμένεται να ελέγχουν το 17% και 7%, αντίστοιχα. Το ποσοστό της J&P Investments, μέσω της οποίας ήλεγχε μέχρι πριν ένα χρόνο την συμμετοχή της στην ελληνική εταιρεία η J&P Overseas υποχωρεί στο 24%.

Η ΑΒΑΧ, η οποία έχει ρίξει μεγάλο βάρος στα έργα του εξωτερικού, χθες στην γενική συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, που προβλέπει την διεύρυνση του σκοπό της με έργα λιμενικού και υδρομηχανικού χαρακτήρα. Τα κεφάλαια από την επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με την έκθεση της Άβαξ θα διατεθούν κατά 5 εκ. για την κάλυψη του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και κατά 4,725 εκατ. ευρώ για κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια της εταιρείας.

Για την χρηματοδότηση της θυγατρικής Volterra, η οποία αναπτύσσεται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα διατεθούν 3,43 εκ. ευρώ για την εισφορά ιδίων κεφαλαίων στο υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στο Κουρομάντρι-Ριγανόλακα Ναυπακτίας. Επιπλέον 3,487 εκατ. θα διατεθούν για την βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας, ενόψει και της καταβολής των πληρωμών προστίμου ύψους 18,3 εκατομμυρίων που επιβλήθηκε το 2017 στην εταιρεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για διευθέτηση διαφοράς, 3 εκατ. για εισφορά ιδίων κεφαλαίων και δανείου μειωμένης εξασφάλισης (sub-debt) και τέλος 3 εκ. ευρώ στο έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων του Νομού Ηλείας.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:[home]