Φορολογικό νομοσχέδιο με 4 αναπτυξιακούς άξονες – Επιδιώκει να δώσει ανάσα στους εργαζόμενους και να ανταμείψει τις υγιείς επιχειρήσεις

Το νομοσχέδιο- σφραγίδα της υλοποίησης των προεκλογικών υποσχέσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών επιδιώκει να αναμορφώσει ριζικά όχι μόνο το φορολογικό πλαίσιο, αλλά γενικότερα το επιχειρηματικό περιβάλλον, δίνοντας ανάσα στους εργαζόμενους και ανταμείβοντας τις υγιείς επιχειρήσεις.

Οι βασικοί του άξονες είναι :

 • η μείωση των φόρων εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
 • η λήψη μέτρων υπέρ της επιχειρηματικότητας και προς όφελος των εργαζομένων και της πραγματικής οικονομίας
 • η θετική αντιμετώπιση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και παροχών υπέρ των εργαζομένων
 • νέα κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό

Η μείωση των φόρων στην «καρδιά» του νέου φορολογικού

Με ένα συνδυασμό προβλέψεων για μείωση άμεσων και έμμεσων φόρων, το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να δώσει πίσω στους εργαζόμενους μέρος του χαμένου επί κρίσης εισοδήματος, αλλά και να στηρίξει τις νέες οικογένειες.

Οι πιο σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις είναι

 1. Μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019
 2. Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα. Με τη μείωση αυτή αναμένεται να ευνοηθούν όχι μόνο όσοι έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των φορολογουμένων, αφού το εισόδημά τους φορολογείται κλιμακωτά.
 3. Μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα των συντελεστών για τα υψηλότερα εισοδήματα.
 4. Μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.
 5. Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.
 6. Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα Νομικά πρόσωπα (για το 2018).
 7. Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών.
 8. Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.
 9. Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.
 10. Μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές στο κυνήγι της φοροδιαφυγής

Καθοριστική για την εξισορρόπηση των μειώσεων φόρων θα αποδειχθεί η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, που η κυβέρνηση θέλει να πετύχει με την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

 • Για το λόγο αυτό, στο εξής μετρητά θα επιτρέπεται να δίνονται μόνο μέχρι 300 ευρώ (από 500 που ισχύει σήμερα).
 • Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο.

Επίσης προβλέπεται ότι:

 • Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης.
 • Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το τριάντα τοις εκατό (30%) στο είκοσι τοις εκατό (20%).
 • Στον φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €).
 • Προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

«Στο κυνήγι» ξένων κεφαλαίων

Στόχος της κυβέρνησης είναι η άμεση προσέλκυση ξένων κεφαλαίων που θα «αιματοδοτήσουν» τα κρατικά ταμεία.

Για το σκοπό αυτό:

 1. απλουστεύεται η νομοθεσία για την φορολογική κατοικία και παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.
 2. προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

Στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη κρίσιμων κλάδων

Το υπουργείο Οικονομικών θέλει να επανεκκινήσει κλάδους της οικονομίας που «σήκωσαν χειρόφρενο» κατά τη διάρκεια της κρίσης, με κυριότερους αυτούς της οικοδομής και της αγοράς αυτοκινήτων.

Σε αυτή την κατεύθυνση:

 • αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων.
 • εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών.
 • δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους.

Τέλος, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

 • μέτρα για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων
 • έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Το φορολογικό νομοσχέδιο θα είναι σε διαβούλευση έως τις 15 Νοεμβρίου.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ