Αύξηση 202 εκατ. ευρώ στο πλεόνασμα των Ταμείων το 2020

Το 2020 η αναμενόμενη επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού φέρνει μεγάλη αύξηση στο πλεόνασμα των ασφαλιστικών ταμείων, κατά 202 εκατ. ευρώ

Το ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων σε δημοσιονομικούς όρους για το 2020 προβλέπεται να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 1.021 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 202 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων για το οικονομικό έτος 2019.

Η μεταβολή του ταμειακού ισοζυγίου κατά 412 εκατ. οφείλεται στην αύξηση των εσόδων και στη μείωση των δαπανών.

Ειδικότερα, προβλέπεται αύξηση εσόδων κατά 176 εκατ. ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:

Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών κατά 593 εκατ. ευρώ, οφειλόμενη κυρίως στην εκτιμώμενη αύξηση των εισφορών της μισθωτής εργασίας ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης βελτίωσης των μακροοικονομικών δεικτών της οικονομίας, καθώς και στην αύξηση των εργοδοτικών εισφορών του Δημοσίου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4387/2016,
μείωση της κρατικής επιχορήγησης κατά 475 εκατ. ευρώ. Η ανωτέρω σταθεροποιούμενη αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη μείωση της δαπάνης για τις κύριες συντάξεις διασφαλίζει την ομαλή καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών παροχών από το ασφαλιστικό σύστημα και επιτρέπει τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης
Οι δαπάνες εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 236 εκατ. ευρώ, κάτι που οφείλεται κυρίως:

Στην εκτιμώμενη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 192 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, εκτιμάται ότι η δαπάνη για τις κύριες συντάξεις θα παρουσιάσει μείωση κατά 121 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για τις επικουρικές θα μειωθεί κατά 71 εκατ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας της μείωσης του εκτιμώμενου κόστους των αναδρομικών ποσών που καταβάλλονται ετησίως στις νέες απονομές κύριων και επικουρικών συντάξεων.
στη μείωση των προνοιακών παροχών κυρίως λόγω της κατάργησης από 1/1/2020 των παροχών του ΕΚΑΣ και των σχετικών αντισταθμιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Σύμφωνα με τον κοινωνικό προϋπολογισμό, η απασχόληση το 2020 θα αυξηθεί κατά 1,8% σε ετήσια βάση. Η ανεργία θα συνεχίσει να μειώνεται και του χρόνου, κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες και από 17,4% φέτος, θα διαμορφωθεί στο 15,6% το 2020. Ο ρυθμός αύξησης του μέσου μισθού θα είναι 1,2%, διπλάσιος σε σχέση με το 2019.