Αύξηση μεγεθών για την Siemens παρά το δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον

Τα στοιχεία της Siemens στο 2019 εμφανίζονται ενισχυμένα με τις παραγγελίες να καταγράφουν άνοδο αγγίζοντας τα 98 δισ ευρώ με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 86,8 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 5%, παρά την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Σε ανακοίνωση της  η Siemens αναφέρει για τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του οικονομικού της έτους, κατέγραψε ελαφρά άνοδο στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στα 9 δισ ευρώ με τις ταμειακές ροές να παραμένουν σταθερές.

Ενώ οι αγορές ενέργειας θεωρείται ότι θα παραμείνουν μια πρόκληση με κάποια σημάδια σταθεροποίησης, η Gas and Power αναμένει μια μέτρια συγκρίσιμη αύξηση των εσόδων, που θα συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα την εκτέλεση των μεγάλων ανεκτέλεστων παραγγελιών. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA αναμένεται στο 2% έως 5%.

Όπως δήλωσε ο Τζο Κέισερ (Joe Kaeser)Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος της Siemens AG:«Είναι σαφές ότι η αποδυνάμωση της παγκόσμιας οικονομίας επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια του χρηματοοικονομικού έτους 2019. Παρόλα αυτά, μπορέσαμε ξανά να ανταποκριθούμε στους στόχους μας για την απόδοση της Siemens με ένα λαμπρό τέταρτο τρίμηνο. Οι χρηματοοικονομικές μας εκτιμήσεις επιτεύχθηκαν πλήρως σε κάθε τομέα! Η στρατηγική ιδέα του Vision 2020+ παίρνει ώθηση. Συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει την πρόοδο της προγραμματισμένης, με υψηλή προτεραιότητα, δημόσιας εγγραφής της Siemens Energy όπου προχωράμε βάσει προγράμματος. Η παγκόσμια ομάδα της Siemens έκανε μια εξαιρετική δουλειά για ακόμα μια φορά στο χρηματοοικονομικό έτος 2019. Πέρα από την ισχυρή λειτουργική μας απόδοση, ξεκινήσαμε με επιτυχία τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία της εταιρείας μας. Είμαι περήφανος για αυτή την εξαιρετική ομάδα και προσβλέπω στο να μοιραστώ μαζί τα καθήκοντά μας για το νέο χρηματοοικονομικό έτος».

Τα οικονομικά στοιχεία και οι εκτιμήσεις όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση της εταιρείας:

Χρηματοοικονομικό έτος 2019

Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 7%, φτάνοντας τα €98 δισ. και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, φτάνοντας τα €86.8 δισ. Ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων ήταν 1.13
Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρώντας τις συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου, οι παραγγελίες αυξήθηκαν 6% και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% με την πλειοψηφία των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων να συμβάλλει στην ανάπτυξη
Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αυξήθηκαν ελαφρά στα €9 δισ. Μια καθαρή αύξηση της Siemens Healthineers∙ Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες βιομηχανικές Δραστηριότητες κινήθηκαν κοντά στα επίπεδα του περασμένου έτους
Το περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων ήταν 10,9%, εξαιρώντας αποζημιώσεις ύψους €0.5 δισ. Το περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ ήταν 11,5% ακριβώς μέσα στο εύρος εκτιμήσεων 11% με 12%
Καθαρά κέρδη ύψους €5,6 δισ. χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος που περιελάμβανε σε μεγάλο βαθμό αφορολόγητα έσοδα από τη μεταφορά μετοχών της Siemens στην Atos SE στην Siemens Pension-Trust e.V.και την πώληση μετοχών της OSRAM Licht AG. Βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) €6.41. Βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) εξαιρώντας αποζημιώσεις €6.93 βρίσκονται στο πάνω άκρο του εύρους των εκτιμήσεων από €6.30 ως €7
Ελεύθερη ταμειακή ροή ύψους €5.8 δισ, στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος
Η Siemens προτείνει την αύξηση του μερίσματος κατά €0.10 ανά μετοχή σε €3.90 ανά μετοχή

Εκτιμήσεις

Αναμένουμε ότι η παγκόσμια μακροοικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει ήπια κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2020, με κινδύνους που σχετίζονται ιδιαίτερα με γεωπολιτικές και γεωοικονομικές αβεβαιότητες. Υποθέτουμε μια μέτρια μείωση στον όγκο της αγοράς για τις επιχειρήσεις μας μικρού κύκλου. Με βάση τα παραπάνω, αναμένουμε ότι ο Όμιλος της Siemens θα επιτύχει και πάλι μέτρια αύξηση των συγκρίσιμων εσόδων, καθαρή από συναλλαγματικές διαφορές και αποτελέσματα χαρτοφυλακίου και δείκτη καταγραφής της τάσης των πωλήσεων πάνω από τη μονάδα.

Η Digital Industries αναμένει ότι τα συγκριτικά έσοδα του χρηματοοικονομικού έτους 2020 θα παραμείνουν σε συγκρίσιμα με το προηγούμενο έτος επίπεδα, ξεπερνώντας την ευρύτερη αγορά παρά τη συνεχιζόμενη αδυναμία της στις σημαντικότερες αγορές της με επιχειρήσεις μικρού κύκλου, ιδίως στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και εργαλειομηχανών. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA αναμένεται να διαμορφωθεί στο 17% έως 18%.

Η Smart Infrastructure αναμένει να επιτύχει συγκρατημένη, σε συγκρίσιμη βάση, αύξηση εσόδων στο χρηματοοικονομικό έτος 2020, που θα οδηγείται από τις λύσεις μακροπρόθεσμου κύκλου και δραστηριότητες υπηρεσιών, παρόλο που η δραστηριότητα βιομηχανικών προϊόντων μικρού κύκλου αντιμετωπίζει ανοιχτές αντιξοότητες από την επιβράδυνση της αγοράς. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA αναμένεται από 10% έως 11%.

Οι οικονομικοί κύκλοι έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στις αγορές της Mobility, η οποία αναμένει συγκρίσιμη αύξηση της τάξης του ενός ποσοστιαίου ψηφίου το χρηματοοικονομικό έτος 2020 που θα οδηγείται από την επιχειρηματική δραστηριότητα σιδηροδρομικών οχημάτων, η οποία επέκτεινε αρκετά μεγάλα σιδηροδρομικά έργα προς το τέλος του χρηματοοικονομικού έτους 2019. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA αναμένεται στο 10% έως 11%.

Ενώ οι αγορές ενέργειας θεωρείται ότι θα παραμείνουν μια πρόκληση με κάποια σημάδια σταθεροποίησης, η Gas and Power αναμένει μια μέτρια συγκρίσιμη αύξηση των εσόδων, που θα συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα την εκτέλεση των μεγάλων ανεκτέλεστων παραγγελιών. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA αναμένεται στο 2% έως 5%.

Όπως ανακοινώθηκε σε προηγούμενη φάση, σχεδιάζουμε να εξαιρέσουμε την Gas and Power και να συμβάλουμε με το 59% των μετοχών μας στη Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) για τη δημιουργία μιας νέας οντότητας, της Siemens Energy. Για αυτή την οντότητα, σχεδιάζουμε ένα spin-off και δημόσια εγγραφή πριν από το τέλος του χρηματοοικονομικού έτους 2020, μετατρέποντάς την σε μέρος των δραστηριοτήτων που θα διακοπούν πριν το spin-off. Αναμένουμε ότι αυτό θα έχει σημαντικά θετικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που θα σταματήσουν, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού κέρδους του spin-off, το οποίο δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί ποσοτικά με αξιοπιστία.

Για τις εκτιμήσεις μας στα κέρδη ανά μετοχή, υποθέτουμε ότι αυτά τα θετικά αποτελέσματα θα αντισταθμίσουν το κόστος αποχώρησης και τα φορολογικά έξοδα που σχετίζονται με το spin-off και τις αποζημιώσεις – σε επίπεδο ομίλου – αποχώρησης για το χρηματοοικονομικό έτος. Σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες προσδοκίες μας για το οικονομικό έτος 2020, αναμένουμε κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) από τα καθαρά έσοδα να κυμαίνονται από 6,30 € έως 7,00 € έναντι 6,41 € στο χρηματοοικονομικό έτος 2019.

Αυτές οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν χρεώσεις που σχετίζονται με νομικά και κανονιστικά θέματα.