ω-home_1

Υφεση 0,9% στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνo. Πλήγμα η μείωση των επενδύσεων κατά 6,4%

Χρήστος Σταϊκούρας: «η ύφεση είναι σημαντικά μικρότερη από τον μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο -3,2%, και αποδεικνύει ότι το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης και η εφαρμογή του, είναι προς την ορθή κατεύθυνση».