Χωρίς πρόστιμο η «εθελοντική αποκάλυψη» εισοδημάτων

Μετά από δύο χρόνια, ανοίγει ο δρόμος σε όσους είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση για εκπρόθεσμες δηλώσεις χωρίς πρόστιμο, για τα εισοδήματα του 2016.

Το πρόβλημα του νόμου 4446/16, ήταν πως η ρύθμιση προέβλεπε ότι στις δηλώσεις δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής, αλλά θα θεωρούνται «αμετάκλητες». Έτσι για όσους επικαλούνταν τον νόμο αυτόν αλλά έκαναν κάποιο λάθος στην τροποποιητική δήλωση που υπέβαλαν, απαγορευόταν να το διορθώσουν.

Μετά από δύο χρόνια, τα λάθη αυτά πλέον θα μπορούν να διορθωθούν. Ωστόσο η εφορία δεν θα επιστρέψει χρήματα πίσω σε κανέναν.  Με διάταξη στο πολυνομοσχέδιο. παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις περιπτώσεις εκείνες που οι φορολογούμενοι υπέπεσαν σε «πρόδηλα λάθη».

Για να γίνουν αποδεκτές οι δηλώσεις αυτές από τη Φορολογική Διοίκηση, πρέπει ο φορολογούμενος να προσκομίσει τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση παραστατικά τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους.

Συγκεκριμένα η διάταξη (άρθρο 70) του Πολυνομοσχεδίου τροποποιεί και συμπληρώνει τον ν.4446/2016, ορίζοντας ότι:

«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ με τις οποίες ανακαλείται η υποβληθείσα με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 δήλωση, με την συνυποβολή των προβλεπομένων κατά περίπτωση παραστατικών, τα οποία απαιτείται να αποδεικνύουν ότι συντρέχει ο λόγος ανάκλησης την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους,  εκτός αν για τα συγκεκριμένα ακίνητα, για τα οποία είχαν υποβληθεί δηλώσεις με τις διατάξεις του νόμου αυτού, έχει εκδοθεί και χρησιμοποιηθεί το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ της παρ.1 του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 (Α΄170). Τυχόν φόροι και τόκοι που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται».

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ