Παραμένουν τα αντικίνητρα για επενδύσεις παρά την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Αγοράς στο νόμο για την Ανάπτυξη

«Μισά» χαμόγελα στην αγορά, μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για την Ανάπτυξη, του υπουργείου Οικονομίας.

Αν και λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες που διατυπώθηκαν από το Φόρουμ Κλαδικών και Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων που συντονίζει ο ΣΕΒ και η Ελληνική Παραγωγή, υπάρχουν πολλά χρόνια προβλήματα της αγοράς, που παραμένουν.

Δεν επιλύεται το σημαντικό θέμα της υπερ-φορολόγησης,ο νόμος εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει κρίσιμα θέματα στη λειτουργία του “Αναπτυξιακού” όπως η ταχεία υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων, η μείωση της γραφειοκρατίας για την ένταξης, την έγκριση, των ελέγχων και της μεταφοράς ζημιών πέρα των πέντε ετών. Παρά τις ελλείψεις, αρκετές επιχειρήσεις φαίνονται  ικανοποιημένες από τα νέα κίνητρα που περιλαμβάνει.

Ακόμα και για αυτά, παραμένουν σε εκκρεμότητα δύο κρίσιμες ΚΥΑ, μια για τα θέματα και τις διαδικασίες ελέγχων, και μια για την εξειδίκευση των κατηγοριών ενισχύσεων.

Το τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος, κωδικοποιείται σε νέο έκτακτο δελτίου ΣΕΒ. Σύμφωνα με τους αναλυτές του Συνδέσμου, ο νόμος προβλέπει τα εξής:

  1. Δυνατότητα αξιοποίησης του 1/3 της εγκεκριμένης φορολογικής απαλλαγής ανά έτος (από 1/5 σήμερα). Στην περίπτωση μερικής αξιοποίησης της φορολογικής απαλλαγής σε προηγούμενα έτη, λόγω έλλειψης επαρκών κερδών, η υπολειπόμενη φορολογική απαλλαγή προστίθεται στην ετήσια (στο 1/3 δηλαδή) των επόμενων ετών.
  2. Το όριο μεγαλύτερων επενδύσεων («επενδύσεις μείζονος μεγέθους») για ένταξη στο Ν4399/16 επαναπροσδιορίζεται στα 15 εκατ. Ευρώ (από τα 20 εκατ. ευρώ σήμερα) και στη δημιουργία μιας θέσης εργασίας ανά 1 εκατ. ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης.
  3. Το δικαίωμα χρήσης της ωφέλειας της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την ολοκλήρωση του 50% της επένδυσης (από 100% σήμερα).
  4. Αποσαφηνίζονται θέματα μεταφοράς και μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων.

Στο κρίσιμο θέμα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, κάτι το οποίο μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής Οικονομίας, προβλέπονται κίνητρα εγκατάστασης κέντρων κοινών υπηρεσιών αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο νόμος τροποποιεί διατάξεις του α.ν. 89/1967 ως εξής:

Περισσότερα σε λέξεις

  1. Η διευρυμένη λίστα υπηρεσιών περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστική υποστήριξη, ελέγχους ποιότητας, κατάρτιση μελετών και συμβάσεων, διαφήμισης και marketing, επεξεργασίας στοιχείων, λήψη / παροχή πληροφοριών, R&D, λογισμικό και συστήματα πληροφορικής, αποθήκευση πληροφοριών, εφοδιαστική αλυσίδα συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς με ιδία μέσα, εκπαίδευση, τηλεφωνικά κέντρα και πληροφόρηση, κτλ.
  2. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν ενισχύσεις για πρόσληψη εργαζομένων (μέχρι 5 εκατ. ευρώ), για προγράμματα κατάρτισης (μέχρι 2 εκατ. ευρώ), για έργα έρευνας και ανάπτυξης (ανάλογα το είδος ως 20 εκατ. ευρώ), δαπάνες εξοπλισμού και μισθολογικού κόστους για ΤΠΕ (ως 200.000 ευρώ), κτλ.
  3. Αφορά τόσο σε υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών όσο και σε ημεδαπές εταιρείες που παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες.
  4. Βασική προϋπόθεση, το αντικείμενο των παρεχόμενων κοινών υπηρεσιών προς αλλοδαπές επιχειρήσεις να μην ασκείται στην Ελλάδα δύο έτη πριν από την υποβολή αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης
  5. Τέλος, οι εταιρίες που ενισχύονται υποχρεούνται να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων (ένα εκ των οποίων μπορεί να είναι μερικής απασχόλησης) και να έχουν τουλάχιστον 100.000 ευρώ ετήσιες δαπάνες λειτουργίας.

Επίσης, ο νόμος ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους.

Αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, καταργείται για λόγους ασφάλειας δικαίου η αναδρομικότητα (από το 2017) της επιβάρυνσης στους εισαγωγείς ή παραγωγούς τεχνολογικών προϊόντων. Η αναδρομικότητα δημιουργούσε σοβαρά τεχνικά και νομικά προβλήματα στις εταιρίες.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ