Η Audiovisual ανακοίνωσε την ίδρυση νέας εταιρείας

Η εταιρεία Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος ΑΕ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του επιχειρησιακού πλάνου του Ομίλου (Όμιλος AVE) και εμπλουτισμού των εμπορικών δραστηριοτήτων του με νέα προϊόντα προχώρησε  στην ίδρυση εταιρείας με την επωνυμία Anadisis Smart Μονοπρόσωπη ΑΕ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, η νεοσυσταθείσα θυγατρική θα δραστηριοποιηθεί στον χώρο της παροχής υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής και ειδικότερα στη δημιουργία λειτουργικών προγραμμάτων (software), τα οποία θα βασίζονται σε προηγμένους αλγορίθμους και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence Software), για την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων πρόβλεψης γεγονότων και τάσεων καθώς και γενικά την ανάπτυξη εφαρμογών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χρήστες μηχανογραφικών συστημάτων.

Η θυγατρική εταιρεία ΟΦΙΣΜΑΡΤ ΑΕ διευρύνει τις δραστηριότητές της πλέον του παραδοσιακού εφοδιασμού επιχειρήσεων και οργανισμών με αναλώσιμα γραφείου, καθώς εισέρχεται στις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (MPS), έχοντας εξασφαλίσει την συνεργασία και την υποστήριξη των κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας εκτυπώσεων, HP και KYOCERA, ενώ ήδη έχει υλοποιήσει με επιτυχία τα πρώτα έργα.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος AVE, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων και περιορισμού των λειτουργικών δαπανών του, βρίσκεται στην διαδικασία συγχώνευσης της μητρικής εταιρείας με τις 100% θυγατρικές, Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα ΑΕ και Ιντερνάσιοναλ Γκέιμινγκ & Εντερτέινμεντ ΑΕ. Με την ανωτέρω κίνηση ο όμιλος αναμένεται να βελτιώσει ποιοτικά την ευελιξία του στη διαχείριση και στον έλεγχο εμπορικών τομέων που αντιπροσωπεύουν οι τρεις εταιρείες, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει το κεντρικό μοντέλο διοίκησής του. Ταυτόχρονα μέσω της λειτουργίας των οικονομιών κλίμακας θα περιορίσει τα λειτουργικά του κόστη σε όφελος του κεφαλαίου κίνησης. Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί την 31.12.2019, έτσι ώστε από την 01.01.2020 να υφίσταται μόνο η μητρική εταιρεία.