Οι Ελληνικές τράπεζες θα είναι το trade του 2020 εκτιμά η Morgan Stanley - Τι "βλέπει" για ΕΤΕ, Alpha, Πειραιώς

Οι Ελληνικές τράπεζες θα είναι το trade του 2020 , καθώς διαθέτουν στόχους απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Rote) που θα ξεπεράσουν το 10% σε δυο χρόνια, αναφέρει σε ανάλυσή της η  Credit Market Comps, ο χρηματιστηριακός αρμός της Morgan Stanley.

Ο ειδικός αναλυτής της Credit Market Comps, σε σημείωμα προς τους πελάτες της, καταγράφει τους έξι καταλύτες που θα καθορίσουν την πορεία των μετοχών των τραπεζών, επισημαίνοντας πως οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν τις τράπεζες με ισχυρή υποκείμενη κερδοφορία, χαμηλό κίνδυνο εκτέλεσης και ισχυρούς και άμεσους καταλύτες. “Μετά τις Ιταλικές τράπεζες σειρά έχουν οι Ελληνικές”, αναφέρει.

Έτσι, όπως επισημαίνει, οι καταλύτες για τις Ελληνικές τράπεζες είναι οι εξής:

  • Το σχέδιο Ηρακλής για την τιτλοποίηση και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι σε λειτουργία, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν τον Οκτώβριο και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2019. Στην Ιταλία, ένα παρόμοιο σύστημα (GACS) που εφαρμόστηκε το 2016 μείωσε τα NPLS στο μισό, από 324 δισ. σε 165 δισ. ευρώ.
  • Οργανική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs). Τα πλάνα των ΝPEs βασίζονται σε πολύ συντηρητικές παραδοχές. H Αlpha Bank έχει παραδοχή ότι, ανάπτυξη του real estate θα είναι 3,5-4% κατά μέσο όρο ετησίως στο πλάνο διάθεσης της. Οι τιμές στις κατοικίες αυξήθηκαν κατά 9,1% και αναμένονται να αυξηθούν κατά 8,4% το 2020.
  • Η μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι δεσμευμένη για στόχο 4% αύξησης του ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμη περίοδο. H τροχιά είναι ισχυρή (σήμερα είναι κατά μέσο όρο 2,5%) και υπάρχουν αρκετές θετικές πρωτοβουλίες  (30 νομοσχέδια έχουν περάσει τους τελευταίους πέντε μήνες, σημαντική μείωση φόρου (22% μέση μείωση φόρου στα ακίνητα, στο φόρο μερισμάτων στο μισό 5% και στον εταιρικό φόρο στο 24%. Σημαντικά βήματα γίνονται και στον ψηφιακό μετασχηματισμό
  • Το πτωχευτικό δίκαιο που θα ισχύσει από τον Απρίλιο του 2020: θα απλοποιεί και θα επιταχύνει τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και θα διευκολύνει την οργανική μείωση των NPEs μέσω υψηλότερων αξιών.
  • Αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και άρση του περιορισμού των θέσεων των τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα.  Όλοι οι ελεγκτικοί οίκοι (εξαιρουμένης της Moody’s) έχουν θετικές προοπτικές. Τα ελληνικά ομόλογα έχουν αξιολόγηση BB. Η επικεφαλής της ΕΚΤ Κυρία Λαγκάρντ σε δηλώσεις της ανέφερε ότι, τα ομόλογα σύντομα θα είναι επιλέξιμα για συναλλαγές του Ευρωσυστήματος.
  • Τα κεφαλαιακά πλάνα είναι παρά πολύ συντηρητικά: Η εκτίμηση είναι πως αυξάνονται οι πιθανότητες οι ελληνικές τράπεζες να κάνουν call σε 5 χρόνια τα Tier 2  και έτσι είτε θα εκδόσουν νέα Tier 2 με χαμηλότερο επιτόκιο ή να μην εκδόσουν αν δε χρειάζεται λόγω των χαμηλότερων απαιτήσεων του Pillar 2R.

Τι βλέπει  η Morgan Stanley για ΕΤΕ, Alpha, Πειραιώς

Εθνική Τράπεζα. Όπως αναφέρει η M.S, η Εθνική Τράπεζα είναι η… εθνική πρωταθλήτρια στην Ελλάδα με υψηλότερη κάλυψη (54% έναντι 44% της Alpha και 46% της Πειραιώς), ισχυρό δείκτη κεφαλαίων (CET1 16,4%, συνολικό κεφάλαιο 17,5%) και χαμηλότερο υφιστάμενο απόθεμα ΝΡΕ (12,173 δισ. στο 34% του χαρτοφυλακίου δανείων). Ο δείκτης κόστους προς έσοδα στο 57%, είναι στο κατώτερο άκρο επίπεδο μεταξύ των τραπεζών της ΕΕ (στην Deutsche Bank φτάνει το 93%). Στα αποτελέσματα 9μήνου 2019 η ΕΤΕ ανέφερε πως στοχεύει σε δείκτη NPE στο 5% NPE μέχρι το 2022 μέσω μη οργανικής μείωσης που είναι εξαιρετικά συντηρητική κατά την άποψη της Morgan Stanley λόγω της αναμενόμενης πώλησης της Εθνική Ασφαλιστικής, του νέου πτωχευτικού δικαίου και των πολύ συντηρητικών μελλοντικών κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Alpha Bank. Σε ό,τι αφορά την Alpha, είναι η πιο καλά κεφαλαιοποιημένη τράπεζα (18,0% CET1), αν και με υψηλότερα NPE (22 δισ. ή στο 45,5% του χαρτοφυλακίου) και χαμηλότερη κάλυψη (44%). Το σχέδιο τιτλοποίησης θα μειώσει τα NPEs στο 20% περίπου το 2020 και θα μειώσει κατά 100 μ.β το Κόστος κινδύνου. Η διαδικασία τιτλοποίησης έχει ξεκινήσει με την ολοκλήρωσή της να αναμένεται μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020.

Επίσης το υπόλοιπο απόθεμα NPEs της Alpha έχει σημαντικά υψηλότερη ποιότητα και υψηλότερες τιμές ανάκτησης. Η τράπεζα έχει σχεδιάσει τη μείωση των NPEs κάτω του 10% και για τον ROE έχει στόχο το 9% περίπου έως το 2022, με CET1 στο 15%  και συνολικά κεφάλαια στο 17%. Παράλληλα,  η πορεία εισροής καταθέσεων (+1 δισ. ευρώ από την Ελλάδα) είναι πολύ καλή ενώ πλέον η τράπεζα έχει και μικρότερη εξάρτηση στη χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα.

Τράπεζα Πειραιώς. Η Πειραιώς είναι η πιο αδύναμη από όλες τις ελληνικές τράπεζες με CET1 15,1% (και δείκτη συνολικού κεφαλαίου στο 17,1% μετά από το νέο Tier 2), αλλά με καλύτερη κάλυψη από την Alpha (46%), ωστόσο ο δείκτης NPE είναι επίσης ο υψηλότερος όλων,  στο 51,6%.  Η Πειραιώς πάντως αποτελεί το καλύτερο play για την ελληνική οικονομία, καθώς διαθέτει 23 δισ. ευρώ assets ακίνητης περιουσίας ως ασφάλεια για δάνεια και 3 δισ. ευρώ ίδια περιουσιακά στοιχεία, με τα 11 δισ. ευρώ από αυτά να σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο NPEs.  Για κάθε αύξηση κατά 100 μ.β. στις τιμές των ακινήτων, το EV αυξάνεται κατά 50-100 εκατ. ευρώ.

Οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς διαπραγματεύονται με discount λόγω του κινδύνου από την πιθανή μετατροπή των CoCos ύψους 2 δισ. ευρώ που αυτή τη στιγμή κατέχει το ΤΧΣ. Ωστόσο, η διοίκηση έχει επανειλημμένως τονίσει πως η Πειραιώς θα πληρώσει τα κουπόνια, ενώ ο “Ηρακλής” και η βραδύτερη ανάπτυξη του RWA καθιστούν εξαιρετικά απίθανη την μετατροπή. Ο Ηρακλής και το πρόσφατο Tier 2 θα επιτρέψουν στα CoCos να μειωθούν μη οργανικά πιο επιθετικά.  οργανικά.