Η Τρ. Πειραιώς δίνει δεύτερη ευκαιρία σε εργαζομένους της πρώην RBU

Κοντά σε συμβιβαστική λύση στο θέμα των 150 εργαζομένων της μονάδας διαχείρισης απαιτήσεων (RBU) της Τράπεζας Πειραιώς οι οποίοι αρνήθηκαν να μετακινήθούν στην Intrum Hellas, μετά την εξαγορά του 80% της μονάδας από την σουηδική εταιρία.

Χθες η Ανώτερη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Πειραιώς, Αναστασία Μακαριγάκη βρέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, συζητώντας τις δυνατότητες για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης για το θέμα των εργαζομένων που δεν μετακινήθηκαν στην Intrum Hellas καθώς και την απόλυση 24 εργαζόμενων που ακολούθησε. Προηγήθηκαν συναντήσεις της γ.γ. του υπουργείου Εργασίας, Άννας Στρατινάκης, με εργαζόμενους της τράπεζας όπου συζητήθηκαν οι διάφορες εναλλακτικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς αποδέχθηκε συμβιβαστική πρόταση για τους 150 εργαζόμενους η οποία περιλαμβάνει δυο δυνατότητες:

Να μετακινηθούν στη νέα εταιρεία με τους όρους που ίσχυσαν και για τους υπόλοιπους εργαζομένους του RBU, ή ωα ενταχθούν σε πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης από την τράπεζα, με την παροχή ενός εφάπαξ ποσού, ανάλογα με το χρόνο απασχόλησής τους.
Δεν έχει διευκρινηστεί αν η Intrum Hellas έχει αποδεχθεί την παροχή των κινήτρων που είχαν θεσπιστεί για την μετακίνησης του προσωπικού της Πειραιώς.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ένας μεγάλος αρθμός από τους εργαζόμενους που δεν είχαν αποδεχθεί την πρόταση μεταφοράς στην Intrum Hellas, έχουν αναθεωρήσει την στάση τους, και θα επιλέξουν την μετακίνηση στην εταιρία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων.

Καμία δημοσίευση για προβολή