Κοροναϊός: Αυτό είναι το ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να συμπληρώνουν οι επιβάτες των πλοίων

Ειδικό ερωτηματολόγιο θα συμπληρώνουν οι επιβάτες των πλοίων της ακτοπλοΐας που πραγματοποιούν ταξίδι διαρκείας μεγαλύτερης των 30 λεπτών, πριν από την επιβίβασή τους.

Ανάλογο ερωτηματολόγιο θα συμπληρώνουν αντίστοιχα τόσο οι επιβάτες, όσο και τα μέλη του πληρώματος των πλοίων που εκτελούν δρομολόγια σε διεθνείς γραμμές (Ελλάδος – Ιταλίας). Τα ερωτηματολόγια αυτά μπορούν να τα προμηθευτούν είτε στα ταξιδιωτικά πρακτορεία είτε στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είτε να τα κατεβάσουν από την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.ynanp.gr).

Συγκεκριμένα, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να συμπληρώσουν το εξής έντυπο:

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα παραδίδονται από τους επιβάτες κατά την επιβίβασή τους σε μέλη του πληρώματος του πλοίου. Σε περίπτωση διαπίστωσης επιβατών οι οποίοι, με βάση το ερωτηματολόγιο, είτε παρουσιάζουν συμπτώματα είτε έχουν εκτεθεί σε ασθενή COVID-19 με κάποιον από τους τρόπους που περιγράφονται σε αυτό τις τελευταίες 14 ημέρες, δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση.

Οι επιβάτες της ακτοπλοΐας θα πρέπει πλέον να βρίσκονται στο πλοίο τουλάχιστον μια (1) ώρα νωρίτερα από την ώρα αναχώρησης. Στα πλοία θα πρέπει να υφίσταται ένα έγγραφο σχέδιο διαχείρισης (management plan) πρόληψης και ελέγχου COVID-19, του οποίου οι ναυτικοί πρέπει να έχουν σαφή γνώση και άμεση ετοιμότητα προς εφαρμογή. Στο εν λόγω σχέδιο διαχείρισης θα προβλέπεται ομάδα κρούσης COVID-19 (task force COVID-19), με επικεφαλής τον πλοίαρχο.

Το σχέδιο διαχείρισης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει κανονισμό για την ατομική υγιεινή, τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας, επιτήρηση συμπτωμάτων για τα πληρώματα, διαδικασίες αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος κ.ά.