Ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 30% των εισοδημάτων τους θα πρέπει να συγκεντρώνουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες - Τα δύο σενάρια για τον υπολογισμό τους

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εισοδηματίες, από το επόμενο έτος, θα πρέπει να συγκεντρώνουν και αυτοί – όπως οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες – αποδείξεις ίσες με το 30% των εισοδημάτων τους, αν δεν θέλουν να πληρώνουν φόρο 22% για το ποσόν της δαπάνης που δεν διεκπεραίωσαν ηλεκτρονικά μέσω τραπέζης.

Με το μέτρο αυτό στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιμούν ότι θα περιορίσουν σημαντικά την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή καθώς πλέον ένα σημαντικό μέρος από τα δηλούμενα εισοδήματα φυσικών προσώπων θα δαπανάται υποχρεωτικά με “πλαστικό χρήμα” και έτσι θα καταγράφεται στο τραπεζικό σύστημα.

Από το νέο έτος όλοι ανεξαιρέτως οι φορολογούμενοι (είτε απολαμβάνουν αφορολόγητο είτε όχι) θα πρέπει πλέον να δαπανούν τουλάχιστον το 30% του δηλωθέντος εισοδήματός τους με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

  • Το ποσοστό του εισοδήματος που πρέπει να δαπανάται με πλαστικό χρήμα είναι για 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, 15% για το τμήμα του εισοδήματος από 10.000 έως 30.000 ευρώ και 20% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από 30.000 ευρώ με μέγιστο ποσό δαπάνης στο συγκεκριμένο κλιμάκιο τα 30.000 ευρώ. Όσοι δεν συγκεντρώνουν τις ελάχιστες απαιτούμενες δαπάνες με πλαστικό χρήμα, τότε τούς επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί του ποσού της δαπάνης που τους λείπει.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχουν δύο προτάσεις:

  • η πρώτη, να συγκεντρώνουν το 30% των καθαρών κερδών (ακαθάριστα έσοδα μείον επαγγελματικές δαπάνες) τους σε ηλεκτρονικές αποδείξεις και
  • η δεύτερη, ο συντελεστής 30% να εφαρμόζεται στα καθαρά κέρδη αφού αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί.

Για παράδειγμα: Ελεύθερος επαγγελματίας με ακαθάριστα έσοδα 40.000 ευρώ και επαγγελματικές δαπάνες 15.000 ευρώ θα δηλώσει καθαρά κέρδη 25.000 ευρώ. Για τα κέρδη αυτά θα πρέπει να εμφανίσει και αποδείξεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών που δεν αφορούν τις επαγγελματικές του δαπάνες 7.500 ευρώ (25.000 Χ 30%). Στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος επαγγελματίας εμφανίσει 4.000 ευρώ τότε θα πληρώσει πέναλτι φόρου 770 ευρώ (22% στη διαφορά των 3.500 ευρώ λιγότερων αποδείξεων).

Αν εφαρμοστεί η δεύτερη πρόταση και για τον υπολογισμό των αποδείξεων αφαιρείται από τα κέρδη ο φόρος εισοδήματος, τότε ο εν λόγω επαγγελματίας θα πρέπει να εμφανίσει αποδείξεις για εισόδημα 20.500 αντί για 25.000 ευρώ, δηλαδή 1.350 λιγότερες σε σχέση με τη βασική πρόταση (7.500 – 6.150 ευρώ). Από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζουν ότι όλες οι αποδείξεις που ισχύουν σήμερα θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη και το 2020 και ότι δεν θα υπάρχουν αποδείξεις από συγκεκριμένα επαγγέλματα που θα μετρούν

Μέχρι σήμερα αποδείξεις καταναλωτικών δαπανών είχαν υποχρέωση να εμφανίσουν όσοι είχαν έκπτωση φόρου και η οποία μεταφραζόταν για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους αγρότες σε αφορολόγητο 8.636 ευρώ (χωρίς παιδιά) έως 9.550 ευρώ (3 παιδιά και άνω). Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εισοδηματίες δεν είχαν τέτοια υποχρέωση, γιατί πολύ απλά δεν είχαν καμία φορολογική ωφέλεια.

Από τον Ιανουάριο του 2020 η νέα φορολογική κλίμακα θα διαμορφωθεί με συντελεστή 9% (από 22% σήμερα) για το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος έως 10.000 ευρώ, 22% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 10.001 έως 20.000 ευρώ, 28% (από 29% σήμερα) για κλιμάκιο εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ, 36% (από 37% σήμερα) για κλιμάκιο εισοδήματος από 30.000 έως 40.000 ευρώ και για εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής θα μειωθεί στο 44% από 45% σήμερα.

Οσον αφορά το νέο αφορολόγητο, αυτό θα συνεχίσει να ανέρχεται σε 8.636 ευρώ για άγαμους ή έγγαμους χωρίς παιδιά, ενώ για όσους έχουν παιδιά θα διαμορφώνεται πλέον στις 9.000 ευρώ (από 8.863 ευρώ σήμερα) για 1 παιδί, 10.000 ευρώ (από 9.090 ευρώ σήμερα) για 2 παιδιά, 11.000 ευρώ (από 9.545 ευρώ σήμερα) για 3 παιδιά και 12.000 ευρώ (από 9.545 ευρώ σήμερα) για 4 παιδιά και άνω.

  • Από το newsroom του economico.gr με πληροφορίες από το in.gr (Ντίνος Σιωμόπουλος)