Καζίνο στο Ελληνικό: Αναστέλλεται ο διαγωνισμός μετά την προσφυγή της Hard Rock. Στα τέλη Φεβρουαρίου η συνεδρίαση για τις προδικαστικές προσφυγές

Στις 26 Φεβρουαρίου αναβάλλονται τα νεότερα σχετικά με την άδεια  του καζίνο στο Ελληνικό, καθώς τότε  αναμένεται η συνεδρίαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, στην οποία προσέφυγε η πλευρά της Hard Rock, μετά τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία.

Χθες, η αρμόδια αρχή για τον διαγωνισμό, η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, κατέθεσε στην ΑΕΠΠ, το σχετικό υπόμνημα, με το οποίο αιτιολογεί τους λόγους αποκλεισμού της hard Rock από την διαδικασία που είχε ξεκινήσει τον περασμένο Οκτώβριο.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΕΠ, με πόρισμα της Επιτροπής Διενέργειας απέκλεισε την υποψηφιότητα της Hard Rock, για ζητήματα στην εγγυητική επιστολή, την κατασκευαστική εμπειρία του υποψηφίου, την έλλειψη νοιμιμοποίησης στις δύο εταιρείες που εμφανίστηκαν να της παραχωρούν σχετική εμπειρία και την επιστολή βεβαίωσης ως προς τη δυνατότητα χρηματοδότησης.

Στο μεταξύ χθες, η ΑΕΕΠ ζήτησε από την πλευρά της προς της ΕΕΕΠ να μην προχωρήσει -μέχρι την τελική απόφασή της- το άνοιγμα των φακέλων της τεχνικής προσφοράς της Mohegan η οποία έχει προκριθεί ως μοναδικός διεκδικητής στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Τί υποστηρίζει η Ηard Rock

Νωρίτερα χθες,  η Hard Rock εξέδωσε ανακοίνωση για να επισημάνει ότι μετά την προσφυγή της, θα καθυστερήσει η πρόοδος του διαγωνισμού έως ότου εκδοθεί απόφαση.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της Hard Rock αναφέρεται ότι:

«Με σημερινή Απόφασή της η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) αναστέλλει την πρόοδο του διεθνή πλειοδοτικού Διαγωνισμού που διενεργεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατόπιν της Προσφυγής της Hard Rock International και σχετικού αιτήματος.

Η Επταμελής σύνθεση της ΑΕΠΠ, έκρινε ότι “η προσφυγή περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αιτιάσεις με τις οποίες αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης”.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την οριστική Απόφασή της επί της Προσφυγής, “…..διότι ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής σε έκταση αυτοτελής και σε συνδυασμό μεταξύ τους μελέτης….”.

Η αιτιολογία της εκδοθείσας Απόφασης αναδεικνύει τη σοβαρότητα, καθώς και τη νομική και πραγματική θεμελίωση της Προσφυγής της Hard Rock International».

Καμία δημοσίευση για προβολή