Κερδίζει έδαφος η Τηλεϊατρική, επενδύονται 1,5 εκατ. ευρώ.

Σε «εμβρυακό» επίπεδο εξακολουθεί να βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά στα προγράμματα τηλεϊατρικής, με τη 2η ΥΠΕ πάντως να προσπαθεί να καλλιεργήσει την εν λόγω διαδικασία για άσκηση ιατρικής εξ αποστάσεως.

Σημειώνεται ότι λόγω της γεωγραφικής κάλυψης της, η 2η ΥΠΕ είναι και η μόνη που αναπτύσσει τη συγκεκριμένη διαδικασία μέσω δημόσιων δομών που περιλαμβάνει το Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ). Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η ΥΠΕ μέσω ΕΣΠΑ υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 1,5 εκατ. ευρώ στο συγκεκριμένο τομέα.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ