Κλιμακώνει τις παρεμβάσεις της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη Folli Follie

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κλιμακώνει τους ελέγχους στην Folli Follie. Και αυτό το κάνει:

–    Με την απαίτηση να δοθούν από την εταιρία αναλυτικές  εξηγήσεις επί  των επιχειρημάτων που παραθέτει το ξένο fund (QCM) στην έκθεσή τoυ, που προκάλεσε το σάλο και τον πανικό.

–    Mε τη διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου από διεθνή ελεγκτικό οίκο

–    Με την αξιολόγηση του ορκωτού  που υπέγραψε τους ισολογισμούς της εισηγμένης από την ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων)

–   Με την απαίτηση να της παραδοθούν στοιχεία για το ταμείο της εταιρίας.

Στο φως τα διαθέσιμα της Folli Follie

Με  την τελευταία και πλέον πρόσφατη απαίτηση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητεί τη δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών της Folli Follie , όπου απεικονίζονται τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρίας και των θυγατρικών της.

Όπως αναφέρουν πηγές της Επιτροπής, η εταιρία  δεν έχει ακόμη παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία του ταμείου της και των καταθέσεων σε τράπεζες, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώσει τους επενδυτές..

Τι δηλώνει η εταιρία

Σημειώνεται, τέλος, ότι σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων 2017, η εισηγμένη βεβαιώνει ότι «διέθετε ταμειακά διαθέσιμα της τάξης των 446,3 εκατ. ευρώ, τοποθετημένα «σε Ευρώπη και Ασία».