Μεγάλες ευκαιρίες για τις τουριστικές επιχειρήσεις: Κρίσιμο στοίχημα τα δάνεια, ύψους 12,7 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τουριστικές επιχειρήσεις: στοίχημα τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από χθες  από το υπουργείο Οικονομικών το κείμενο των επιλεξιμοτήτων για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 12,7 δισ. ευρώ, τα οποία στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων.

Μεγάλο το στοίχημα 

Αφού θεσπιστούν τα κριτήρια το επόμενο χρονικό διάστημα , στο «παιχνίδι» θα μπουν οι τράπεζες καθώς αναμένεται η σχετική πρόσκληση πρόσκληση και η υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών με την EIB και ΕBRD.

Πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα καθώς από την υλοποίηση του θα κριθεί η χρηματοδότηση επενδυτικών έργων 30 δισ. ευρώ μέχρι το 2026.

Tα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και θα κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες:

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός
 • Πράσινη μετάβαση
 • Εξωστρέφεια
 • Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων
 • Καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη.

Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους.

Η αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων

Η αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων θα γίνεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, ενώ η φερεγγυότητα του επενδυτικού σχεδίου θα αξιολογείται από τα τραπεζικά ιδρύματα. Για το κάθε επενδυτικό σχέδιο απαιτείται τουλάχιστον 20% ίδια συμμετοχή του επενδυτή και τουλάχιστον 30% πόροι τρίτων.

Oπως προκύπτει από το σχέδιο, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού να αδράξουν την ευκαιρία και να εξασφαλίσουν xαμηλότοκα δάνεια, αρκεί να εμφανίσουν τζίρο 20% από συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες ξένων τραπεζών, ικανοποιώντας το κριτήριο της εκλεξιμότητας που αφορά στην εξωστρέφεια.

Τα κεφάλαια που μπορεί να εξασφαλίσει μια επιχείρηση εξαρτάται από τα ποια κριτήρια πληροί. Αν ικανοποιεί και άλλα πέραν της εξωστρέφειας, τότε θα διεκδικήσει μεγαλύτερα ποσά.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια των δανείων του ΤΑΑ είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:

 • Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων
 • Κτήρια αγορά / κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 • Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 • Οχήματα αγορά, Οχήματα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 • Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές)
 • Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 • Υπηρεσίες τρίτων
 • Αναλώσιμα
 • Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση
 • κ.λπ.)
 • Κόστος κεφαλαίων
 • Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.)
 • Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)

Ποιες δραστηριότητες αποκλείονται από τη χρηματοδότηση

Οι  δραστηριότητες που αποκλείονται για χρηματοδότηση μέσω των δανείων του ΤΑΑ είναι:

 • Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία.
 • Δραστηριότητες που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή προϊόντων και τεχνολογιών που απαγορεύονται από το ισχύον διεθνές δίκαιο.
 • Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και εμπόριο).
 • Δραστηριότητες που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κανονισμού HorizonEurope.
 • Τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, εμπορίου ή λογισμικού).
 • Εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα.
 • Δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για τη συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή Σύμβαση.
 • Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων, ωστόσο, οι δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων που σχετίζονται με τους στόχους του ΤΑΑ και εντάσσονται σε έναν εκ των πέντε πυλώνων του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, είναι επιλέξιμες.
 • Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων καθώς και δραστηριότητες Τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
 • Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
 • Επενδύσεις που σχετίζονται με την εξόρυξη ή την εξαγωγή, επεξεργασία, διανομή, αποθήκευση ή καύση στερεών ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου, καθώς και επενδύσεις που σχετίζονται με την άντληση φυσικού αερίου. Ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις
 • Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για την υγειονομική ταφή αποβλήτων. Ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις
 • Επενδύσεις σε μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ Ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις
 • Επενδύσεις σε αποτεφρωτήρες για την επεξεργασία αποβλήτων. Ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Καμία δημοσίευση για προβολή