Με δεμένα τα χέρια οι τράπεζες έως το 2022. Αυστηρή η εποπτεία του ΤΧΣ

Επεκτείνεται έως το 2022 η διάρκεια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – ΤΧΣ, η οποία θα έληγε το 2020. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η αυστηρή εποπτεία στα ΔΣ των τραπεζών.

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι το κατά πόσον η Ελλάδα είναι πραγματικά έτοιμη να σταθεί στα πόδια της εκτός μνημονίων με τράπεζες που θα έχουν “δεμένα χέρια”.

Απαίτηση του συμπληρωματικού μνημονίου

Την διετή επέκταση της διάρκειας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)  η οποία κανονικά θα έληγε το 2020, προβλέπει το κείμενο του Συμπληρωματικού Μνημονίου Κατανόησης που συνυπέγραψαν η Ελλάδα και οι θεσμοί.

Αυστηρή εποπτεία

Τι σημαίνει όμως αυτή η παράταση; Ουσιαστικά, ανατίθενται στο ΤΧΣ αυστηρά καθήκοντα επόπτη στη λειτουργία των τραπεζικών διοικήσεων για άλλα δύο χρόνια.

Παράλληλα , το ΤΧΣ θα συνεχίσει να αποτελεί και εγγυητή της ανεξαρτησίας των τραπεζών, κάτι που προφανώς δεν περιποιεί τιμή για την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι θεσμοί στην ελληνική κυβέρνηση.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στο Συμπληρωματικό Μνημόνιο, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τυχόν μελλοντικές συμμετοχές του κράτους στα πιστωτικά ιδρύματα θα μεταβιβαστούν αυτοδικαίως στο ΤΧΣ.

Τονίζεται σχετικά, ότι πέραν του γεγονότος ότι η διάρκεια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  θα παραταθεί μέχρι τα τέλη του 2022, θα διασφαλιστεί πλήρως  και η ανεξαρτησία του , ενώ η διακυβέρνησή του θα ενισχυθεί και θα λειτουργεί ορθολογικά με εμπορικά κίνητρα.

Αξιοκρατική στελέχωση τραπεζών 

Ρητώς και κατηγορηματικώς γίνεται σαφές με το Συμπληρωματικό Μνημόνιο πως οποιαδήποτε πιθανή αντικατάσταση μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και ανώτατων διευθυντικών στελεχών των τραπεζών θα πραγματοποιείται χωρίς οποιαδήποτε πολιτική ή άλλη παρέμβαση.

«Οι διορισμοί θα γίνονται σύμφωνα με την καλύτερη διεθνή πρακτική. Το ΤΧΣ θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του νόμου του Ταμείου», σημειώνεται σχετικά.

Ακόμη, υπογραμμίζεται πως οι ελληνικές αρχές θα διασφαλίσουν επίσης ότι οι πιθανοί μελλοντικοί εκπρόσωποι του Δημοσίου στα ΔΣ των τραπεζών θα πληρούν αυτά τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Με δυο λόγια

Οι δανειστές, 8 χρόνια μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, δεν έχουν ακόμη πειστεί ότι η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω παθογένειες του παρελθόντος, όπως είναι η κομματικοποίηση του κράτους και η κρατική επιρροή του τραπεζικού συστήματος.