Μηδενίζονται τα επιτόκια καταθέσεων και αποσύρονται τα επενδυτικά προγράμματα εγγυημένου κεφαλαίου

“Μηδενίζονται” το 2020 τα επιτόκια στις καταθέσεις, γεγονός που αλλάζει το τοπίο στην αγορά των αποταμιευτικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα:

  • Η Eurobank θα προχωρήσει άμεσα σε μεσοσταθμική μείωση των επιτοκίων της στις καταθέσεις κατά 0,07%.
  • Η Alpha Bank θα ακολουθήσει με μείωση κατά 0,02%.
  • Η Τράπεζα Πειραιώς προανήγγειλε μειώσεις από τον Φεβρουάριο του 2020.
  • Η Εθνική Τράπεζα δεν έχει ανακοινώσει ακόμη μείωση επιτοκίων καταθέσεων.

Παράλληλα, αναμένεται να σταματήσει η διάθεση προϊόντων “εγγυημένου κεφαλαίου”, γιατί η συγκρότησή τους κρίνεται πλέον ασύμφορη για τις τράπεζες, λόγω των αρνητικών αποδόσεων στις περισσότερες αγορές ομολόγων.

Τραπεζικές πηγές αιτιολογούν τη νέα πολιτική επιτοκίων καταθέσεων στο γεγονός ότι οι τράπεζες διαθέτουν – για πρώτη φορά από το 2015 – “πλεονάζουσα ρευστότητα”, η οποία δεν διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία, μέσω δανείων στις επιχειρήσεις και τοποθετείται έτσι υποχρεωτικά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με … χρέωση 0,50%.

Η εξέλιξη αυτή πιθανόν να οδηγήσει τους καταθέτες – που έχουν ρευστότητα άνω των 50-100.000 ευρώ, σε επενδυτικά προγράμματα περιορισμένου ρίσκου, όπως τα αμοιβαία καεφάλαια,τα μικτά τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και άλλα επενδυτικά σχήματα.