Ο οίκος αξιολόγησης Moody’sαναβάθμισε τις προοπτικές των ελληνικλών τραπεζών

Σε αναβάθμιση των προοπτικών των ελληνικών τραπεζών, σε «θετικό» από «σταθερό», προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Συγκεκριμένα ο οίκος με έκθεση που φέρει τον τίτλο «Banking System Outlook — Greece: Improving funding and asset risk, along with easing of bad loans, drive positive outlook», αναβάθμισε το outlook του ελληνικού τραπεζικού συστήματος εκτιμώντας ότι τα ρίσκα χρηματοδότησης και ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών θα βελτιωθούν τους επόμενους 12-18 μήνες, εν μέσω βελτιούμενου αλλά ακόμη προβληματικού λειτουργικού περιβάλλοντος.

Είχε προηγηθεί άλλη έκθεση του οίκου με την οποία υπογράμμιζε πως η μείωση της εξάρτησης απ’ τον ELA είναι «πιστωτικά θετικό» γεγονός και στην οποία μιλούσε για διαχειρίσιμη εκ μέρους των τραπεζών άρση του waiver απ’ την ΕΚΤ.

Θετικό το momentum

Η Moodys εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει το θετικό της momentum την περίοδο αυτή, κάτι που θα εξαρτηθεί από τη στάση της κυβέρνησης και την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει τις δομικές μεταρρυθμίσεις ώστε να προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις. Ο οίκος προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% φέτος και 2,2% το 2019, που αναμένεται να βασιστεί στην ισχυρή αύξηση των εξαγωγών και τον κλάδο των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού.

Tα προβληματικά δάνεια

«Τα προβληματικά δάνεια σταδιακά θα μειωθούν από τα πολύ υψηλά επίπεδα καθώς οι ελληνικές τράπεζες ευνοούνται από τους βελτιωμένους νόμους για την ανάκτηση δανείων», δήλωσε ο Νώντας Νικολαϊδης, αντιπρόεδρος και senior credit officer του οίκου. Η Moody’s αναμένει τα προβληματικά δάνεια να παραμείνουν υψηλά, αλλά οι τράπεζες πιθανότατα θα πιάσουν τους στόχους για τους οποίους δεσμεύτηκαν στις ρυθμιστικές αρχές μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο 35% περίπου του συνόλου ως το τέλος του 2019.

Καμία δημοσίευση για προβολή