Οι Έλληνες αγαπούν τα μετρητά, αλλά σταμάτησαν να αποταμιεύουν- Μέτρα ζητά το ΙΟΒΕ

Girl is taking out money from wallet

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες με βάση το
ποσοστό μετρητών που κατέχουν τα νοικοκυριά (10,4%, έναντι 2,4% στην ΕΕ).

Το ανησυχητικό αυτό συμπέρασμα περιλαμβάνεται στην έκθεση του ΙΟΒΕ με θέμα την αποταμίευση και καταδεικνύει την απόσταση που πρέπει να διανύσει ακόμα η ελληνική οικονομία προκειμένου να γίνει μία σύγχρονη, «ηλεκτρονική» οικονομία.

Η έκθεση διαπιστώνει, επίσης, ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες σταμάτησαν να αποταμιεύουν, δημιουργώντας ένα αποταμιευτικό «κενό» που, την δεκαετία 2008-2017 ανήλθε σε 94 δισεκατομμύρια ευρώ!

Αποταμιευτικό κενό ίσον επενδυτικό κενό

Το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι η χώρα θα μπορούσε να σημειώσει ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης αν οι Έλληνες πείθονταν να βάλουν τα χρήματά τους σε εγχώριες επενδύσεις, από τις οποίες θα προσδοκούσαν σταθερό και σε βάθος χρόνου κέρδος.

Η εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών δείχνει ότι αυτό είναι εφικτό όταν οι κυβερνήσεις δίνουν κίνητρα στους πολίτες.

Τα κίνητρα αυτά μπορούν να λάβουν δύο μορφές:

  1. στοχευμένα φορολογικά κίνητρα (για παράδειγμα μείωση στο φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων) για μακροχρόνιες επενδύσεις (τουλάχιστον τριών ετών) ιδιωτών σε εγχώριους τίτλους, για παράδειγμα σε αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού.
  2. τα κεφάλαια αυτά θα δίνουν έμφαση σε κρίσιμους για την βιώσιμη ανάπτυξη τομείς, όπως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εταιρείες με προσανατολισμό σε καινοτομία, «πράσινες» επενδύσεις και υποδομές στη βάση καλών πρακτικών της ΕΕ
  3. επενδύσεις σε οχήματα ειδικού σκοπού Venture Capital, που με τη σειρά τους θα χρηματοδοτούν νεοφυείς, καινοτόμες επιχειρήσεις
  4. ασφαλιστική μεταρρύθμιση με ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η τελευταία πρόταση του ΙΟΒΕ προβλέπει θεσμοθέτηση νέας επικουρικής με τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών αποταμίευσης, με δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών προφίλ επενδύσεων. Θα είναι προαιρετική για αγρότες, επιτηδευματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι εάν εφαρμοστεί το παραπάνω μείγμα μέτρων είναι δυνατόν η χώρα να οδηγηθεί σε αύξηση κατά €6,9 δισεκατομμύρια ευρώ ή 3,9% του ΑΕΠ ετησίως, γεγονός που με τη σειρά του θα δημιουργήσει πάνω από 80 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.