Οι Ευκαιρίες Σήμερα στο Forex - Τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας

Η σημερινή μέρα 04 Οκτωβρίου έχει πέντε σημαντικά γεγονότα εκτός των άλλων, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλη μεταβλητότητα στην αγορά συναλλάγματος την ώρα που θα δημοσιοποιηθούν.

Αυτά είναι τα σημερινά σημαντικά νέα:

Ώρα Νομ. Γεγονός Πρόβλεψη Προηγούμενο
4:30   AUD Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) (Aug) 0,5% -0,1%
15:30   USD Μη-Αγροτική Μισθοδοσία (Sep) 140K 130K
15:30   USD Ποσοστό Ανεργίας (Sep) 3,7% 3,7%
17:00   CAD Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών Ivey (Sep) 60,6
21:00   USD Ομιλία του Προέδρου της Fed, Powell

AUD (Δολάριο Αυστραλίας). Οι Πωλήσεις Λιανικής είναι μια μηνιαία μέτρηση όλων των αγαθών που πωλούνται από λιανοπωλητές με βάση μια δειγματοληψία καταστημάτων λιανικής διαφόρων τύπων και μεγεθών στην Αυστραλία. Είναι ένας σημαντικός δείκτης καταναλωτικής δαπάνης και μπορεί να συσχετιστεί με την εμπιστοσύνη καταναλωτή και θεωρείται ότι δείχνει την πορεία της οικονομίας της Αυστραλίας.
Μια τιμή υψηλότερη του αναμενόμενου θα πρέπει να ληφθεί ως θετική/ισχυρή για το δολάριο Αυστραλίας, ενώ μια χαμηλότερη του αναμενόμενου τιμή θα πρέπει να ληφθεί ως αρνητική/πτωτική για το δολάριο Αυστραλίας.

USD (Δολάριο). Οι Μη-Αγροτική Μισθοδοσία δείχνει την μεταβολή στον αριθμό των εργαζομένων κατά την διάρκεια του περασμένου μήνα των μη αγροτικών επιχειρήσεων. Η συνολική μη-αγροτική μισθοδοσία συνιστά περίπου το 80% των εργαζομένων που παράγουν όλο το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των ΗΠΑ. Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στην αναφορά εργασίας, που θεωρείται ότι προσφέρει την καλύτερη ανάλυση της οικονομίας. Μια τιμή υψηλότερη του αναμενόμενου θα πρέπει να ληφθεί ως θετική/ισχυρή για το δολάριο ΗΠΑ, ενώ μια χαμηλότερη του αναμενόμενου τιμή θα πρέπει να ληφθεί ως αρνητική/πτωτική για το δολάριο ΗΠΑ.

USD (Δολάριο). Ο Δείκτης Ανεργίας δείχνει το ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού που είναι άνεργο αλλά ενεργά ψάχνει για απασχόληση και είναι πρόθυμο να εργαστεί στις ΗΠΑ.
Υψηλό ποσοστό σημαίνει αδυναμία της αγοράς εργασίας. Ένα χαμηλό ποσοστό αποτελεί θετική ένδειξη για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θετικό στοιχείο για το δολάριο ΗΠΑ.

CAD (Δολάριο Καναδά). Ο Δείκτης Στελεχών Αγοράς Κατασκευαστικών Ivey (ΡΜΙ) δείχνει το επίπεδο δραστηριότητας των Στελεχών Αγοράς στον Καναδά. Τιμές πάνω από 50 δείχνουν επέκταση, ενώ τιμές κάτω από 50 δείχνουν συστολή. Ο Δείκτης αποτελεί μια ένδειξη της υγείας του κατασκευαστικού τομέα και της αύξησης της παραγωγής στον Καναδά. Οι χρηματιστές παρακολουθούν αυτές τις εκθέσεις προσεκτικά καθώς τα στελέχη αγορών συνήθως έχουν πρώιμη πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με την απόδοση των επιχειρήσεων τους, που μπορεί να είναι ενδεικτικό της συνολικής οικονομικής απόδοσης. Μια τιμή υψηλότερη του αναμενόμενου θα πρέπει να ληφθεί ως θετική/ισχυρή για το δολάριο Καναδά, ενώ μια χαμηλότερη του αναμενόμενου τιμή θα πρέπει να ληφθεί ως αρνητική/πτωτική για το δολάριο Καναδά.

USD (Δολάριο). Ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Jerome Powell (Φεβ. 2018 – Φεβ. 2022). Ως επικεφαλής της Fed, η οποία ελέγχει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, έχει μεγαλύτερη επιρροή στην αξία του αμερικανικού δολαρίου από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Οι χρηματιστές παρακολουθούν στενά τις ομιλίες του καθώς χρησιμοποιούνται συχνά για να γίνουν νύξεις σχετικά με τη μελλοντική νομισματική πολιτική.

Πάρτε θέση στις αγορές τώρα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι απόψεις, τα σχόλια και οι ιδέες που εκφράζονται στο συγκεκριμένο άρθρο δεν αποσκοπούν να προτρέψουν τους επενδυτές σε αγοραπωλησίες μετοχικών τίτλων, παραγώγων προϊόντων, νομισμάτων, ομολόγων, εμπορευμάτων ή άλλων επενδυτικών εργαλείων. Τα σχόλια του συγκεκριμένου άρθρου είναι απόψεις πάνω στην τεχνική συμπεριφορά των αγορών και οι συγγραφείς δεν φέρνουν καμία ευθύνη για όποιες ζημιές θα μπορούσαν να προκληθούν σε χαρτοφυλάκια επενδυτών από συναλλαγές σε κάθε είδους επένδυση. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικό σκοπό μόνο. Ο ιστότοπος δεν παρέχει συμβουλές χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος, αλλά εκφράζει απόψεις και μόνον. Ο ιστότοπος ΔΕΝ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο παραλήπτης της τρέχουσας πληροφόρησης θα πρέπει να συμβουλευτεί και να συζητήσει με την χρηματιστηριακή του εταιρία , την τράπεζα του, ή οποιονδήποτε άλλο φορέα της αρεσκείας του προκειμένου να διαμορφώσει μία ανεξάρτητη κρίση προτού προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση.