Οι Ευκαιρίες Σήμερα στο Forex - Τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας

Η σημερινή μέρα 15 Οκτωβρίου έχει τέσσερα σημαντικά γεγονότα εκτός των άλλων, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλη μεταβλητότητα στην αγορά συναλλάγματος την ώρα που θα δημοσιοποιηθούν.

Αυτά είναι τα σημερινά σημαντικά νέα:

Ώρα Νομ. Γεγονός Πρόβλεψη Προηγούμενο
3:30   AUD Πρακτικά Συνεδρίασης Νομισματικής Πολιτικής
11:30   GBP Δείκτης Μέσων Απολαβών +Επιμίσθιο (Μπόνους) (Aug) 3,9% 4,0%
11:30   GBP Αλλαγή Μέτρησης Διεκδικητή (Sep) 27,9K 28,2K
12:00   EUR Οικονομική Αντίληψη Γερμανικού ZEW (Oct) -27,3 -22,5

AUD (Δολάριο Αυστραλίας). Η Αποταμιευτική Τράπεζα Αυστραλίας δημοσιεύει μια λεπτομερή αναφορά της πιο πρόσφατης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της δύο εβδομάδες μετά, παρέχοντας σε βάθος αναλύσεις για τις οικονομικές συνθήκες που επηρρέασαν την απόφαση της κεντρικής τράπεζας για τα επιτόκια.
Το διοικητικό συμβουλίου της Αποταμιευτικής Τράπεζας συνήθως συνεδριάζει έντεκα φορές το χρόνο, την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα, εκτός από τον Ιανουάριο. Μια αδύναμη εκτίμηση μπορεί να ωθήσει το Δολάριο Αυστραλίας σε κάθοδο, ενώ μια ισχυρή εκτίμηση σε άνοδο.

GBP (Στερλίνα). Ο Μέσος Δείκτης Κερδών δείχνει την μεταβολή στην μέση τιμή εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.
Η τιμή των Μέσων Κερδών μας δίνει μια καλή ένδειξη αύξησης ατομικού εισοδήματος για ένα συγκεκριμένο μήνα.
Μια τιμή υψηλότερη του αναμενομένου θα πρέπει να ληφθεί ως θετική/ισχυρή για τη στερλίνα, ενώ μια χαμηλότερη του αναμενομένου τιμή θα πρέπει να ληφθεί ως αρνητική/πτωτική για τη στερλίνα.

GBP (Στερλίνα). Η Καταμέτρηση Μεταβολής Αιτούντων μετράει την μεταβολή στον αριθμό ανέργων στον Ηνωμένο Βασίλειο για τον συγκεκριμένο μήνα.
Τάση αύξησης δείχνει αδυναμία της αγοράς εργασίας και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην δαπάνη κατανάλωσης και επομένως στην οικονομική ανάπτυξη.
Μια τιμή μεγαλύτερη του αναμενόμενου θα πρέπει να ληφθεί ως θετική/ισχυρή για την στερλίνα, ενώ μια χαμηλότερη τιμή θα πρέπει να ληφθεί ως αρνητική/πτωτική για την στερλίνα.

EUR (Ευρώ). Ο Γερμανικός Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Οικονομικής Αντίληψης καθορίζει την αντίληψη των Γερμανών θεσμικών επενδυτών.
Πάνω από 0 σημαίνει ότι υπάρχει αισιοδοξία ενώ κάτω από 0 δείχνει απαισιοδοξία.
Είναι ένας βασικός δείκτης επιχειρηματικών συνθηκών. Η τιμή συμπεραίνεται από μια έρευνα σε περίπου 350 Γερμανούς θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές.
Μια τιμή υψηλότερη του αναμενόμενου θα πρέπει να ληφθεί ως θετική/ισχυρή για το Ευρώ, ενώ μια χαμηλότερη του αναμενόμενου τιμή θα πρέπει να ληφθεί ως αρνητική/πτωτική για το Ευρώ.

Πάρτε θέση στις αγορές τώρα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι απόψεις, τα σχόλια και οι ιδέες που εκφράζονται στο συγκεκριμένο άρθρο δεν αποσκοπούν να προτρέψουν τους επενδυτές σε αγοραπωλησίες μετοχικών τίτλων, παραγώγων προϊόντων, νομισμάτων, ομολόγων, εμπορευμάτων ή άλλων επενδυτικών εργαλείων. Τα σχόλια του συγκεκριμένου άρθρου είναι απόψεις πάνω στην τεχνική συμπεριφορά των αγορών και οι συγγραφείς δεν φέρνουν καμία ευθύνη για όποιες ζημιές θα μπορούσαν να προκληθούν σε χαρτοφυλάκια επενδυτών από συναλλαγές σε κάθε είδους επένδυση. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικό σκοπό μόνο. Ο ιστότοπος δεν παρέχει συμβουλές χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος, αλλά εκφράζει απόψεις και μόνον. Ο ιστότοπος ΔΕΝ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο παραλήπτης της τρέχουσας πληροφόρησης θα πρέπει να συμβουλευτεί και να συζητήσει με την χρηματιστηριακή του εταιρία , την τράπεζα του, ή οποιονδήποτε άλλο φορέα της αρεσκείας του προκειμένου να διαμορφώσει μία ανεξάρτητη κρίση προτού προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση.