Οι φορολογούμενοι πληρώνουν τα πλεονάσματα. Μισθωτοί και ιδιοκτήτες τα θύματα

Χάρη σε μια χωρίς προηγούμενο φορο-επιδρομή στους φορολογούμενους  η κυβέρνηση εμφανίζεται εντός και εκτός συνόρων “υπερήφανη” για το αυξημένο πρωτογενές πλεόνασμα και γενικότερα για ”δημοσιονομικό συμμάζεμα”.

Τα εύσημα των δανειστών όμως θα έπρεπε να ανήκουν, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, στους φορολογούμενους – αν χρειάζονται τέτοια ευσήμα…

Μισθωτοί και ιδιοκτήτες σηκώνουν τα βάρη

Τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι φέτος,  στο πρώτο τετράμηνο,  διαμορφώθηκε ένα πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2.286 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για 374 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.726 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2017.

Αυτό, όμως αυτό είχε σημαντικό κοινωνικό κόστος. Γιατί επιβαρύνει τους φορολογούμενους αφού για τον σχηματισμό αυτού του πλεονάσματος, σημαντική ήταν η συμβολή τους στην αύξηση των εσόδων. Και κυρίως βαρύνει ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτούς και συνταξιούχους.

Στο 8,1% η αύξηση των εσόδων

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν στο τετράμηνο 15.468 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.157 εκατ. ευρώ ή 8,1% έναντι του στόχου. Όσον αφορά τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, αυτά ανήλθαν σε 14.376 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 641 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου.

Πως ξεπεράστηκε ο στόχος

Περισσότερα σε λέξεις

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες φορολογικών εσόδων:

–  εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατά 77 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

–  στην περιουσία κατά 88 εκατ. ευρώ ή 18,8%

–  έναντι προηγούμενων οικονομικών ετών κατά 64 εκατ. ευρώ ή 7,5%

–  λοιποί άμεσοι φόροι κατά 17 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

–  λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 12,6%,

–  έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 164 εκατ. ευρώ ή 36,8%,

–  λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 31 εκατ. ευρώ ή 25,3%,

–  απολήψεις από Ε.Ε. κατά 114 εκατ. ευρώ ή 142,8%,

–  έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις βασικές κατηγορίες φόρων:

–  εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 18,4%,

–  ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 56 εκατ. ευρώ ή 4,0%,

–  λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 19 εκατ. ευρώ ή 2,2%,

–  λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ ή 8,7%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.303 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 210 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.093 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.092 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

“Βαρύς” και ο Απρίλιος
Συνεχίσθηκε και τον Απρίλιο η φορολογική αφαίμαξη των Ελλήνων.  Το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε τπν προηγούμενο μήνα στα 3.309 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 222 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.277 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 235 εκατ. ευρώ.

Φυσικά πρόσωπα και ιδιοκτήτες τα θύματα

Οι κυριότερες κατηγορίες φορολογικών εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Απρίλιο 2018, είναι:

–  εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 39 εκατ. ευρώ,

–  στην περιουσία κατά 12 εκατ. ευρώ,

–  ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 15 εκατ. ευρώ,

–  ΦΠΑ λοιπών κατά 28 εκατ. ευρώ,

–  λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 14 εκατ. ευρώ,

–  ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ,

–  λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 15 εκατ. ευρώ,

–  έμμεσοι φόροι προηγούμενων ετών κατά 34 εκατ. ευρώ,

–  λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 37 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Απρίλιο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες φορολογικών εσόδων:

 Εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 11 εκατ. ευρώ και ΦΠΑ καπνού κατά 7 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν 32 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων του Απριλίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 224 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (241 εκατ. ευρώ). Και την φετινή χρονιά θα αφαιρεθούν χρήματα από την πραγματική οικονομία και την αγορά, εις βάριος της ανάπτυξης.

Με δυο λόγια

Και την φετινή χρονιά θα αφαιρεθούν χρήματα από την πραγματική οικονομία και την αγορά, για “δημοσιονομικούς λόγους” εις βάριος της ανάπτυξης.