Οι μισοί καταναλωτές αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού

Να μείνουν εκτός των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος οι χρεώσεις υπέρ τρίτων και να εισπράττονται με άλλο τρόπο ζητεί η συντριπτική πλειονότητα (92,17%) των καταναλωτών, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής.

Ειδικότερα, κατά την έρευνα με θέμα «Γνωρίζεις τι ξοδεύεις για το ηλεκτρικό ρεύμα;», η ΔΕΗ έχει την πρωτοκαθεδρία στις προτιμήσεις των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος (85,24%), το 49,6% των ερωτηθέντων αδυνατεί να είναι συνεπές στην έγκαιρη αποπληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ υπήρξε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στο 5,79%. Επιπλέον, έχει προβεί σε ρύθμιση το 25,09% το τελευταίο έτος.

Αναφορικά με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ), οι καταναλωτές σε ποσοστό 78,21% απαντούν ότι δεν γνωρίζουν τον τρόπο χρέωσης, το 88,76% τις θεωρεί καταχρηστικές, ενώ οι μισοί δεν γνωρίζουν το ποσοστό που πληρώνουν για αυτές.

Με βάση την ίδια έρευνα, το 51,31% των καταναλωτών επιβαρύνεται με περισσότερο από το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για τις ενεργειακές ανάγκες τους.

Σε ό,τι αφορά στους προμηθευτές, αν και το 81,73% των καταναλωτών έχουν προσεγγίσει άλλοι προμηθευτές, μόνο οι 150 περιπτώσεις (17,03%) καταναλωτών άλλαξαν προμηθευτή, ενώ το 82,52% παραμείνουν στον ίδιο. Ο κύριος λόγος αλλαγής προμηθευτή είναι η καλύτερη τιμή, ενώ αυτοί που δεν άλλαξαν προμηθευτή ως επιχείρημα είχαν την «αναξιοπιστία» των εναλλακτικών προμηθευτών (53,37%).

Ιδιαίτερα περιορισμένη είναι η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (13,04%), ενώ η συντριπτική πλειοψηφία κάνει χρήση των συμβατικών πηγών ενέργειας, όπως πετρέλαιο, λιγνίτης, άνθρακας, φυσικό αέριο. Τα τρία τέταρτα των καταναλωτών δηλώνουν ότι έχουν λάβει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που εστιάζονται κυρίως στον φωτισμό με αντικατάσταση λαμπτήρων, στην ορθή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας πχ κατάλληλη σκίαση, ρύθμιση θερμοκρασίας νυχτερινό τιμολόγιο, ορθή χρήση ενεργοβόρων συσκευών, ενώ η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας και η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας έχουν μικρότερο ποσοστό (15,94%).

Μία από τις παρατηρήσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ είναι ότι, όπου διατίθεται φυσικό αέριο, τότε φαίνεται να το προτιμούν οι καταναλωτές ως μοναδικό μέσο θέρμανσης.

Από το newsroom του economico.gr σε συνεργασία με το newmoney.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ