Οι προκλήσεις στον εξορυκτικό κλάδο, κίνδυνος για τις εξαγωγές και την ανάπτυξη

Σημαντικές προκλήσεις αντιμετωπίζει ο εξορυκτικός κλάδος στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κινδύνου για μείωση της παραγωγής και των εξαγωγών.

Ένας κλάδος με σημαντική προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης, με πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία, που απασχολεί περισσότερους από 12.000 εργαζόμενους και αποτελεί το 5,5% των εξαγωγών, ενώ συνεισφέρει το 2,9% στην προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας και το 0,4% της εθνικής οικονομίας.

Δεδομένου ότι οι αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι από ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα περίμενε κανείς ότι η πολιτεία θα είχε μεριμνήσει για να λυθούν τα όποια προβλήματα, ώστε να επιταχυνθούν οι ρυθμοί Ανάπτυξης και να αυξηθούν κέρδη και θέσεις εργασίας. Κανείς… θα περίμενε λάθος.

Ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια, αν και υπάρχουν προτάσεις από την ίδια την αγορά για να υπερκεραστούν. Συγκεκριμένες προτάσεις ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) μέσα από το νέο έκτακτο δελτίο του, “ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ”. Ανάμεσα σε άλλα επισημαίνεται ότι η παραγωγική αναβάθμιση του κλάδου θα στηρίξει και τον παραγωγικό μετασχηματισμό και την επίτευξη του εθνικού στόχου για μερίδιο 12% της βιομηχανίας στο ΑΕΠ μέχρι το 2020, και 15% μεσοπρόθεσμα.

Γιατί η πρόκληση σήμερα είναι μεγάλη σύμφωνα με τον ΣΕΒ

1. Δεν παρέχονται στους μηχανικούς εκμετάλλευσης μεταλλείων και ορυκτών πόρων μια σειρά από γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στα οργανωτικά και διοικητικά καθήκοντά τους.

2. Τρεις στις δέκα επιχειρήσεις του εξορυκτικού κλάδου αντιμετωπίζουν δυσκολίες κάλυψης κενών θέσεων απασχόλησης εξαιτίας, πρωτίστως, της έλλειψης κατάλληλων δεξιοτήτων.

3. Πέντε στις δέκα επιχειρήσεις του εξορυκτικού κλάδου αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε γνώσεις και δεξιότητες.

Για το κρίσιμο ζήτημα της αδειοδότησης των χειριστών μηχανημάτων, επισημαίνεται ότι το 55% των εργαζομένων του κλάδου απασχολείται με την ειδικότητα του χειριστή μηχανημάτων έργου, όμως, το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης δημιουργεί στρεβλώσεις και δυσχεραίνει σημαντικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Περισσότερα σε λέξεις

Ο χειρισμός των μηχανημάτων είναι απαιτητική εργασία, όμως δεν υπάρχουν προγράμματα τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης, για τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, για τον αποτελεσματικό, ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον χειρισμό των μηχανημάτων.

Οι αναλυτές του ΣΕΒ, τονίζουν ότι για επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν διαδικασίες ΑΣΕΠ, οι απαραίτητοι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης δεν παρέχονται από το υφιστάμενο σύστημα της δευτεροβάθμιας και της Μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.

Για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω προκλήσεων και των ειδικών προβλημάτων στην αδειοδότηση των χειριστών έργου προτείνεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων που είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται σε αυτόν.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ