Οι τρεις κίνδυνοι που απειλούν την τουρκική Οικονομία

Ο κίνδυνος νέας κρίσης στην τουρκική Οικονομία, παραμένει ζωντανός. Πολλοί αναλυτές επιχειρηματολογούν ότι η κρίση ποτέ δεν πέρασε και απλώς καλύπτεται από την κυβέρνηση και την Τουρκική Κεντρική Τράπεζα.

Σε κάθε περίπτωση η γειτονική χώρα έχει ευάλωτα σημεία στην οικονομική πανοπλία της και πιθανή επιδείνωση μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα. Αν και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν είναι ευάλωτο στη μετάδοση κρίσης από το τουρκικό, άλλοι τομείς ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά.

Ήδη η μεγάλη υποτίμηση της λίρας, έχει κάνει το τουριστικό προϊόν της γειτονικής χώρας πολύ ανταγωνιστικό και οι φθηνές τιμές μπορεί να κάνουν πολλούς επισκέπτες να το προτιμήσουν έναντι ενός ελληνικού προορισμού.

Σύμφωνα με νέο σημείωμα της Fitch Ratings, η κερδοφορία και τα αποθέματα κεφαλαιακής επάρκειας του τουρκικού τραπεζικού τομέα εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντική προστασία έναντι μιας ενδεχόμενης αξιοσημείωτης επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού, που οφείλεται στο ασθενέστερο περιβάλλον της τουρκικής Οικονομίας.

Οι δείκτες κεφαλαίου του συγκεκριμένου τομέα έχουν εξεταστεί και δοκιμαστεί για μια περίοδο δύο ετών, από τα τέλη του 2018, για μία ενδεχόμενη απότομη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), την εξασθένιση της κερδοφορίας και την υποτίμηση της τουρκικής λίρας. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Fitch, αυτοί είναι οι παράγοντες που συνιστούν τους βασικούς κινδύνους για τη φερεγγυότητα.

Η ανάλυσή δείχνει ότι τα αποθέματα απορρόφησης ζημιών παραμένουν σταθερά, παρά τη μέτρια διάβρωση που οφείλεται κυρίως στην ασθενέστερη λίρα. Μόνο σε δύο από τα έξι σενάρια (εκείνα με άνοδο 15% σε σχέση με το δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων) οι δείκτες κεφαλαιουχικών κεφαλαίων υπολείπονται των απαιτούμενων ελάχιστων επιπέδων.

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν πάνω από αυτά τα επίπεδα στα άλλα σενάρια, αλλά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από το 10% θα είχαν ως αποτέλεσμα να δοκιμαστούν οι αντοχές του συστήματος και να αμφισβητηθεί η φερεγγυότητα, ανάλογα με την προσαρμοστικότητα των συγκεκριμένων τραπεζών.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ