Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εργοδότες και εργαζόμενοι για τις αλλαγές στη μερική απασχόληση

Με τον όρο μερική απασχόληση εννοούμε την συνολική εργασία από Δευτέρα έως Παρασκευή που ισούται με 20 ώρες δηλαδή ένα τετράωρο ημερησίως. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δουλέψει παραπάνω από αυτό που προβλέπεται τότε αποκτά τα εξής δικαιώματα ανάλογα με την περίπτωση:

1. Προσαύξηση ωρομισθίου: Με τις νέες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που προωθούνται προς ψήφιση , κάθε ώρα επιπλέον του συμφωνημένου 4ώρου θα αμείβεται πλέον με προσαύξηση ωρομισθίου 12%.

2. Υπερεργασία: Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 5 επιπλέον ώρες την εβδομάδα χωρίς αυτό να λογίζεται υπερωρία. Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% .

3. Υπερωρία: Υπερωριακή εργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 9 ωρών ημερησίως στο πλαίσιο της 5ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Αντίθετα για τους εργαζόμενους με το σύστημα της 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ως υπερωριακή εργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 8 ωρών ημερησίως. Η υπερωρία αμείβεται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

 4. Εκ περιτροπής απασχόληση: Στην εκ περιτροπής απασχόληση, ο εργαζόμενος απασχολείται από μία έως τέσσερις ημέρες την εβδομάδα η λιγότερες ημέρες το μήνα η λιγότερους μήνες το χρόνο , αλλά με πλήρες 8ωρο. Έτσι , σύμφωνα με τις νέες διατάξεις κάθε επιπλέον ώρα εργασίας πάνω από το 8ωρο ημερησίως θεωρείται και πρέπει να αποζημιώνεται ως υπερωρία (προσαύξηση 40%).

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:[home]

Καμία δημοσίευση για προβολή