ΟΟΣΑ: Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την οικονομική και προσφυγική κρίση

Στα επιτεύγματα, αλλά και τα περαιτέρω βήματα που πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της οικονομικής και προσφυγικής κρίσης αναφέρεται η 4η Επιθεώρηση του συστήματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας από την Επιτροπή DAC του ΟΟΣΑ (Απρίλιος-Νοέμβριος 2018).

Η έκθεση εξαίρει την Ελλάδα για την προσήλωσή της στην ανάπτυξη εν μέσω της ύφεσης και για τον τρόπο που κινητοποίησε τις πηγές και το προσωπικό για την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Ωστόσο προτείνει τρόπους, με τους οποίους η Ελλάδα θα μπορούσε να καταστήσει αποτελεσματικότερη την αναπτυξιακή πολιτική της.

Ανάμεσα σε άλλα στοιχεία, η έκθεση εστιάζει στο πώς η Ελλάδα διατήρησε την δέσμευσή της στην αναπτυξιακή συνεργασία κατά τη διάρκεια της οικονομικής και μεταναστευτικής κρίσης.  Η Ελλάδα διατήρησε τη δέσμευσή της για αναπτυξιακή συνεργασία κατά τη διάρκεια της οικονομικής και μεταναστευτικής κρίσης, καθώς και εκείνες απέναντι στα  θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων πολυμερών οργανισμών.

Επίσης, κινητοποίησε πόρους και ανθρώπους για να παράσχει σημαντική υποστήριξη στους αιτούντες άσυλο και στους πρόσφυγες και προσάρμοσε τις εσωτερικές πολιτικές της για τη δημιουργία συνθηκών ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ προσφύγων, αιτούντων άσυλο και του ελληνικού πληθυσμού.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση, η Ελλάδα αναζητεί να επιλύσει προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Μεσόγειος, η νοτιοανατολική Ευρώπη και η Μέση Ανατολή και να υποστηρίξει ένα ασφαλές περιβάλλον στην ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση πρέπει να υιοθετήσει μία δίκαιη, πιο βιώσιμη αναπτυξιακή προσέγγιση και στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της να αντικατοπτρίζονται οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα έχει βιώσει δύο κρίσεις από την τελευταία έκθεση για την αναπτυξιακή συνεργασία: η οικονομική ύφεση επέφερε μειώσεις στον εθνικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένης και της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας.

Περισσότερα σε λέξεις

Η χώρα διατήρησε τη δέσμευσή της για την αναπτυξιακή συνεργασία κατά τη διάρκεια της οικονομικής και της μεταναστευτικής κρίσης Τήρησε τις δεσμεύσεις της με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων οργανισμών. Επιπλέον, κινητοποίησε πόρους και ανθρώπους για την παροχή σημαντικής υποστήριξης στους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, ενώ υιοθέτησε πολιτικές για τη δημιουργία ειρηνικής παραμονής και συμβίωσης μεταξύ των Ελλήνων πολιτών και των προσφύγων.

Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι καθώς η οικονομία ανακάμπτει, η ελληνική κυβέρνηση χρειάζεται να κάνει ορισμένα βήματα για την βελτίωσης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Να δημιουργήσει ένα νέο όραμα ανάπτυξης, το οποίο υποστηρίζεται από ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη, όπως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα, ακαδημαϊκούς, καθώς και το ευρύτερο κοινό.

Η χώρα οφείλει να επικαιροποιήσει τον νόμο που διέπει την αναπτυξιακή συνεργασία και τη δημιουργία μίας επικεντρωμένης, κυβερνητικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων και των πολυμερών συνεργασιών και εταίρων. Να καθορίσει το συγκριτικό πλεονέκτημά της σε έναν συγκεκριμένο τομέα της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης.

Να αναδιαρθρώσει την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας για την επίτευξη της πολιτικής, του προγραμματισμού και των εταιρικών της στόχων. Να καταγράψει τα αποτελέσματα που πέτυχε με την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια και να ιδρύσει μία μονάδα αξιολόγησης και περισσότερο επαρκή και αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης της ελληνικής αναπτυξιακής βοήθειας.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:[home]