Παράταση στην υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων. Ποια η τελική ημερομηνία υποβολής τους

Σε παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών – πελατών (ΜΥΦ), προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Έτσι σύμφωνα με ανακοίνωση της και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων έως και τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου.

Η καταληκτική προθεσμία για τις διορθώσεις των αποκλίσεων λήγει την Τρίτη, 28 Ιουλίου, μία μέρα πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος.