Πέντε προσφορές για τη forthnet και δεν είναι αρκετές για τις τράπεζες

Έντονος προβληματισμός επικρατεί σχετικά με τα σενάρια πώλησης της Forthnet. Οι πιστώτριες τράπεζες δυσκολεύονται να πάρουν απόφαση για το μέλλον της εταιρείας παρά τις 5 δεσμευτικές προσφορές που έχουν κατατεθεί.

Το μέλλον της Forthnet

Όπως διατυπώνουν ορισμένα στελέχη των τραπεζών, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναζητηθούν και άλλες λύσεις για τη Forthnet που μπορεί να προκύψουν από διαπραγματεύσεις με τις 2 ή 3 καλύτερες προσφορές εκ των πέντε. Πιο συγκεκριμένα:

Οι 5 ανταγωνιστές

1.  Η προσφορά του fund Providence σε συνεργασία με τον Αντέννα έχει τις λιγότερες πιθανότητες διότι το ενδιαφέρον του αφορά μόνον την συνδρομητική τηλεόραση και όχι την τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα.

2 και 3. Οι προσφορές της Golden Tree  και της Apollo έχουν τα χαρακτηριστικά της φύσεως των fund, δηλαδή στοχεύουν στην αναδιάρθρωση υπερδανεισμένων επιχειρήσεων, κάτι που συνεπάγεται αξίωση για σημαντική μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Forthnet.

4.    Tη μεγαλύτερη αμφισβήτηση στο δημόσιο διάλογο δέχεται η προσφορά της Odyssey,λόγω της επίθεσης που δέχεται από τους βασικούς αντιπάλους της αναφορικά με τη κεφαλαιακή της επάρκεια. Η εταιρεία κλήθηκε να αποδείξει ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της και το αν έπεισε τις τράπεζες θα φανεί τις επόμενες μέρες.

5.   Η προσφορά με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτή των Vodafone και Wind. Οι δύο εταιρίες κατέχουν το 26,6% της Forthet στο χρηματιστήριο και από το 2014 είχαν καταθέσει προσφορά για την εξαγορά της εταιρείας. Ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει το μοίρασμα των πελατών της Forthnet στην τηλεφωνία, άρα την παύση της από πάροχο σε αυτόν τον τομέα, και την διατήρηση της δραστηριότητας της στο κομμάτι της συνδρομητικής τηλεόρασης

Το δύσκολο σκηνικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο εξαγοράς από τις Vodafone και Wind περιέχει την εφαρμογή διαδικασίας εξυγίανσης της Forhtnet, βάσει του προπτωχευτικού κώδικά, και την συζήτηση του ζητήματος ανταγωνισμού με την ΕΕΤΤ. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα δύσκολο σκηνικό για την εταιρεία τηλεπικοινωνιών και ο χρόνος φαίνεται να κυλά εις βάρος της.