Ποιούς αφορά η μείωση επιτοκίου στο 3% για ρύθμιση των 120 δόσεων - Τι ισχύει για τους παλαιούς οφειλέτες

Η πρόσφατη παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας, που μειώνει το ετήσιο επιτόκιο στις ρυθμίσεις, από 5% σε 3%, αφορά όσους έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στην τελευταία ρύθμιση των 120 δόσεων.Εγκύκλιος του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ξεκαθαρίζει ότι η μείωση του τελικού ποσού δόσεις για όσους έχουν κάνει ήδη αίτηση, θα γίνει σταδιακά. Πιθανότατα οι αναπροσαρμογές θα ξεκινήσουν εντός Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέσα στον Οκτώβριο.

  • Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους ίδιους τους οφειλέτες, καθώς αυτόματα, οι υπηρεσίες θα αναπροσαρμόσουν τη δόση, με βάση το νέο ποσό που αντιστοιχεί στις μειωμένες ανεξόφλητες δόσεις, λόγω του νέου ετήσιου επιτοκίου.

Το νέο επιτόκιο της τάξης του 3% θα εφαρμόζεται άμεσα στις νέες αιτήσεις υπαγωγής, καθώς και στις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις, για τις οποίες οι οφειλέτες επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των δόσεών τους.

Για όλες τις υπόλοιπες ενεργές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν βάσει του νόμου για τις 120 δόσεις, οι ανεξόφλητες δόσεις θα αναπροσαρμοστούν μεν αυτόματα, η διαδικασία όμως θα ξεκινήσει σταδιακά, τον Σεπτέμβριο με στόχο να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός του Οκτωβρίου. Τα νέα ποσά βέβαια των δόσεων θα αφορούν το εναπομείναν διάστημα, από την ψήφιση του νόμου και μετά. Το ΚΕΑΟ ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι δεν απαιτούνται ενέργειες των ενδιαφερόμενων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το νέο μειωμένο ετήσιο επιτόκιο που οδηγεί σε σημαντική ελάφρυνση, η οποία στα 10 έτη, μπορεί να φθάσει και τις 8 ποσοστιαίες μονάδες, αφοράμόνο όσους ενταχθούν στις 120 δόσεις. Όσοι εξυπηρετούν τις δόσεις τους για κάποια από τις παρελθούσες ρυθμίσεις, θα μπορέσουν να κάνουν χρήση της νέας ευνοϊκής διάταξης, μόνο εάν υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση. Ή αποφασίσουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το υπόλοιπο της οφειλής.