Δάφνη Γρηγοριάδη

Πως η Κίνα επηρέασε την ανάπτυξη της Γερμανικής οικονομίας

Η οικονομία της Γερμανίας:  Σημείωσε ρυθμό ανάπτυξης 0,6% για το έτος 2019 σύμφωνα με την στατιστική αρχή της χώρας. Πρόκειται μάλιστα για τον ασθενέστερο ρυθμό  ανάπτυξης μετά το 2013 όπου ο τότε ρυθμός του ΑΕΠ  είχε αποτυπωθεί μόλις στο 0,4%.

Πως άρχισε η ύφεση: Eίναι γνωστό ότι η Γερμανική οικονομία στηρίζεται  κατά κύριο λόγο στις εξαγωγές της. Πιο συγκεκριμένα, στην εξαγωγή μεγάλων βιομηχανικών  μηχανημάτων που προορίζονται για την  παραγωγή προϊόντων.  Η Γερμανία στήριζε την οικονομία της αποκλειστικά σχεδόν στις εξαγωγές.  Όταν μειώθηκε η εξωτερική ζήτηση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη δεν συνέβαλαν σε ικανοποιητικό βαθμό στην τόνωση του ΑΕΠ , η οικονομία της άρχισε να φθίνει.

Ο ρόλος της Κίνας: H μειωμένη ζήτηση των μηχανημάτων από το εξωτερικό, οφείλεται κατά βάση στην οικονομική μεγέθυνση της Κίνας. Κατά κύριο λόγο οι εξαγωγές αυτές γίνονταν προς την Κίνα, η οποία  χρησιμοποίησε τα μηχανήματα  για να αναπτύξει την  βιομηχανική  παραγωγή της. Είναι γνωστό εξάλλου, πως η Κίνα κατασκευάζει πολλά πράγματα. Χαρακτηριστικό είναι η μεγάλη ποσότητα (όγκος παραγωγής) για παράδειγμα παιχνιδιών, ρούχων καθώς και το φθηνό κόστος, εξαιτίας της χαμηλής αμοιβής του εργατικού δυναμικού της. Με την πάροδο των χρόνων η Ασιατική χώρα, άρχισε να αποκτά την τεχνογνωσία  ακόμη και για την κατασκευή των ίδιων της  των  μηχανημάτων που συμβάλλουν στην παραγωγή.  Έτσι δεν χρειάζονται πλέον της Γερμανικές μηχανές στον ίδιο βαθμό με πριν. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο  οι Κινέζοι Βιομήχανοι μειώνουν και μέρος του λειτουργικού τους κόστους μιας και η αγορά τους από εγχώριο κατασκευαστή είναι πιο φθηνή από ότι η εισαγωγή τους από μιας τρίτη χώρα.

Διεθνείς παράγοντες : Το 2019 η Γερμανική οικονομία επηρεάστηκε αρνητικά και από τις διεθνείς ανησυχίες τόσο του εμπορικού πολέμου όσο και του Brexit. Τα δύο αυτά φαινόμενα  είχαν αρνητικό αντίκτυπο σε όλες τις μεγάλες οικονομίες, πόσο μάλλον στην Γερμανία η οποία είναι η πιο μεγάλη οικονομία της Ευρώπης.  Επίσης η Γερμανική οικονομία επηρεάστηκε από την παγκόσμια μείωση των επενδύσεων και την φθίνουσα πορεία του αναπτυξιακού ρυθμού της Ευρώπης.

Η αυτοκινητοβιομηχανία:  To προηγούμενο έτος ήταν δύσκολο και για των κλάδο των Γερμανικών αυτοκινήτων. Από την μια η μειωμένη παγκόσμια ζήτηση και από την άλλη η στροφή από τα συμβατικά στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, η οποία έδωσε περιθώρια εξέλιξης στις ανταγωνιστικές  μη Γερμανικές εταιρείες.

Το 2020: Προβλέπεται, πως ο ρυθμός ανάπτυξης της θα είναι κοντά στο 1%. Στοίχημα θα αποτελέσει η μείωση της ανεργίας,   η οποία το 2019 παρουσιάστηκε αυξημένη.