Που αλλάζουν τις τιμές ζώνης για να κρατήσουν σταθερά υψηλά τα έσοδα του ΕΝΦΙΑ...

Οι αλλαγές στις τιμές ζώνης στις αντικειμενικές για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ έχουν ένα στόχο. Να παραμείνουν υψηλά τα φορολογικά έσοδα από τα ακίνητα, αυξομειώνοντας τις τιμές σε προνομοιούχες και υποβαθμισμένες περιοχές.

Σε ποιές περιοχές πέφτουν

Με τα ως τώρα δεδομένα αυτά, δύο στις τρεις περιοχές της χώρας απειλούνται με αυξήσεις τιμών και φόρων. Μόνον 2.300 το πολύ, από τις συνολικά 10.216 περιοχές της χώρας όπου ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων, μπορεί να δουν τις τιμές της εφορίας να πέφτουν.

Σε ποιές ανεβαίνουν

Αντιθέτως, ενώ εκατομμύρια ιδιοκτήτες πίστευαν ή ήλπιζαν εδώ και 5 χρόνια ότι, λόγω της κατάρρευσης της κτηματαγοράς, θα μειωθούν μοιραία και οι τιμές που η εφορία καθορίζει στα ακίνητα, οι εισηγήσεις των ειδικών εκτιμητών έδειξαν ότι για το 60% (6.060 περιοχές) οι τιμές θα πρέπει κανονικά να αυξηθούν!

Που αλλάζουν οι τιμές

Από την έως τώρα επεξεργασία των προτάσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών προκύπτουν οι εξής αλλαγές στις τιμές ζώνης:

Ιόνιο και Βόρειο Αιγαίο

1.   Θα γίνουν αυξήσεις σε πολλές τουριστικές και παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας. Οι σημαντικότερες αυξήσεις που προτείνονται από τους εκτιμητές βρίσκονται στα Ιόνια Νησιά και το Βόρειο Αιγαίο ενώ ακολουθούν σε αυξήσεις και οι παραθαλάσσιες περιοχές της Πελοποννήσου και νοτίου Ελλάδας γενικότερα.

Για παράδειγμα, σε παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές της περιφέρειας με τιμές ζώνης στο επίπεδο των 600 έως 700 ευρώ προτάθηκε η αύξηση ακόμη και κατά 60%, δηλαδή στο επίπεδο των 1.000 έως 1.100 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Δυτική Αττική

2.   Οι αυξήσεις που σε μερικές περιπτώσεις είναι μεγάλες (π.χ. 30%) προτείνονται και για τις λεγόμενες λαϊκές περιοχές των δύο μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων της χώρας όπως στη Δυτική Αττική και τη Δυτική Θεσσαλονίκη

Που θα γίνουν μειώσεις

3.   Θα γίνουν μειώσεις στις υποβαθμισμένες περιοχές των μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων (π.χ. Πατήσια, Κυψέλη) καθώς και σε μεγάλες περιοχές της Βορείου Ελλάδας, όπως στη δυτική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καθώς και στη Στερεά Ελλάδα. Πρόκειται για τιμές ζώνης που από το επίπεδο των 1.000 έως 1.200 ευρώ μειώνονται ακόμη και κατά 20% στο επίπεδο των 800 έως 900 ευρώ.

4,   Θα γίνουν αυξομειώσεις στις λεγόμενες μεσαίες αστικές περιοχές που με την κρίση οι εμπορικές αξίες υποχώρησαν στο επίπεδο των αντικειμενικών (π.χ. τιμές ζώνης από 1.400 έως 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο).