Πράσινα Ομόλογα, ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση...

* Του Δημήτρη Παπαοικονόμου

Ο πλανήτης Γη εκπέμπει σήματα SOS.  Τυφώνες, πλημμύρες, πυρκαγιές, είναι πλέον φαινόμενα που συναντιόνται συχνότερα κάνοντας  εμφανή την κλιματική αλλαγή στα μάτια και του τελευταίου δύσπιστου.

Στη συμφωνία του Παρισιού, το 2015, που  υπογράφτηκε από 196 χώρες με στόχο την καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη,  παγκόσμιοι θεσμοί και κράτη συμφώνησαν τη διοχέτευση οικονομικών πόρων σε “πράσινες” επενδύσεις, φιλικές προς το περιβάλλον, ύψους 100 δις δολαρίων μέχρι το 2020 καθώς και επιπλέον 100 δις. κάθε χρόνο μέχρι το 2025.

Στόχος της συμφωνίας είναι να δημιουργηθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να σταματήσει η διοχέτευση τόσων μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Όμως, χωρίς την υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα και την απεξάρτηση από μία οικονομία με αυξημένη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, το όλο εγχείρημα είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Αν οι ίδιες οι βιομηχανίες δεν αποφασίσουν να γυρίσουν το διακόπτη και να “αλλάξουν συνήθειες”, η κατάσταση θα χειροτερεύσει.

Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, ήρθε να προστεθεί ένα καινούριο “χρηματοοικονομικό προϊόν”, ώστε να δώσει ώθηση σε αυτό το εγχείρημα. Το επονομαζόμενο “Πράσινο Ομόλογο”.

Το πράσινο ομόλογο, όπως και τα συμβατικά, χαρακτηρίζεται από όλα τα βασικά στοιχεία των ομολόγων. Ονομαστική αξία, πληρωμές επιτοκίων, ημερομηνία λήξης κ.ο.κ. Η μοναδική διαφορά εντοπίζεται στην χρήση του κεφαλαίου και στο προνομιακό επιτόκιο.

Ο εκδότης ενός πράσινου ομολόγου, είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια μόνο για φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, με βάση τα παγκόσμια πρότυπα.

Μέσα από συνεχόμενες πιστοποιήσεις και αναφορές, με βάση τις Βασικές Αρχές των Πράσινων Ομολόγων (Green Bonds Principles), οι ομολογιούχοι μπορούν να “ελέγχουν” τη ροή των κεφαλαίων και να εξασφαλίζουν ότι τα χρήματά τους επενδύθηκαν στους σωστούς τομείς και ότι το αντίκτυπο στο περιβάλλον έχει θετικό πρόσημο.

Οι μέχρι τώρα αναφορές είναι περισσότερο από ενθαρρυντικές. Μόνο το 2017, περισσότερα από 155 δις. δολάρια επενδύθηκαν σε πράσινα ομόλογα και μεγάλες πολυεθνικές, όπως η Apple και η Tesla, αποφάσισαν να συμμετέχουν και αυτές στο όλο εγχείρημα.

Σε μία παγκόσμια οικονομία, η οποία μαστίζεται από αβεβαιότητα και προβληματισμό, η ύπαρξη ενός τέτοιου χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι αναμφίβολα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ας ελπίσουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δε θα αποτελούν την εξαίρεση, αλλά την αρχή για κάτι καλύτερο.

Ο Δημήτρης Παπαοικονόμου είναι Φοιτητής χρηματοοικονομικών στο Goethe University Frankfurt

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ