“Πρέπει να επιβραβευθεί όποιος στοχεύει καλύτερα, όχι όποιος ξοδεύει καλύτερα” τόνισε ο Παύλος Μυλωνάς στους μετόχους της ΕΤΕ

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, απευθυνόμενος στους μετόχους της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιείται διαδικτυακά, προέβλεψε ύφεση 7,5% του ΑΕΠ το 2020, με εντονότερη συρρίκνωση στο β΄ τρίμηνο του έτους,

  • “Η κρίση του κορονοϊού αναμένεται να επιφέρει ετήσια μείωση στον κύκλο εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων κατά 25% το 2020, ενώ το συνολικό έλλειμμα χρηματοδότησής τους θα ανέλθει σε 10 δισ. ευρώ, επεσήμανε. Το έλλειμμα αυτό θα καλυφθεί κυρίως μέσω των προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων της κυβέρνησης (ΤΕΠΙΧ, εγγυοδοτικό) και επιπρόσθετων χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες”.

Ο κ. Μυλωνάς, τόνισε την ανάγκη τα κονδύλια από τα κρατικά προγράμματα στήριξης να κατανεμηθούν στις επιχειρήσεις, που έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι για τη δημιουργία… μαξιλαριών ρευστότητας. “Πρέπει να επιβραβευθεί όποιος στοχεύει καλύτερα, όχι όποιος ξοδεύει καλύτερα”, σημείωσε.

  • Σημειώνεται ότι το 2019 οι νέες εκταμιεύσεις δανείων της ΕΤΕ ανήλθαν σε 3,3 δισ. ευρώ (4,4 δισ. συμπεριλαμβανομένου του φετινού α΄ τριμήνου), με την Τράπεζα να έχει 40% μερίδιο αγοράς στην καθαρή αύξηση των εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων το 2019.Η Εθνική Τράπεζα, είπε ο κ. Μυλωνάς, θα προχωρήσει σε εκταμιεύσεις νέων δανείων περίπου 4 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του έτους, χωρίς να περιλαμβάνονται επιπλέον οι ανανεώσεις ορίων.

Σύμφωνα με τον κ.Μυλωνά, η ΕΤΕ έχει «παγώσει» τις δόσεις σε περίπου 28.000 στεγαστικά δάνειαύψους 1,5 δισ. ευρώ και σε 2.000 επιχειρηματικά, αξίας δύο δισ. ευρώ.

«Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ έχουμε στηρίξει περί τις 2.500 επιχειρήσεις, καταλαμβάνοντας μερίδιο 24% στις εκταμιεύσεις του επίμαχου προγράμματος, ενώ το ποσό για το εγγυοδοτικό είναι πάνω από 800 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει εγκριθεί στο σύνολό του», ανέφερε ο κ. Μυλωνάς, υπολογίζοντας σε πάνω από τέσσερα δισ. ευρώ τις νέες εκταμιεύσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κυρίως το β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Το β’ εξάμηνο του 2020 η τιτλοποίηση 6 δισ. ευρώ

Όπως έγινε γνωστό, διοίκηση της ΕΤΕ, προσβλέπει σε μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από 15% ,μετά την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης, ύψους έξι δισ. ευρώ, που τοποθετείται χρονικά στο β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Μέσα στο 2019, πάντως, η τράπεζα πέτυχε μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 5,3 δισ. ευρώ, ήτοι το 1/3, κυρίως μέσα από την ολοκλήρωση της πώλησης έξι χαρτοφυλακίων.

Οι προτεραιότητες της ΕΤΕ

Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις νέες προτεραιότητες της ΕΤΕ μετά την κρίση. Αυτές συνίστανται σε:

– Εξυγίανση του ισολογισμού με περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Τράπεζα θα ξεκινήσει την προσέγγιση επενδυτών για την τιτλοποίηση Frontier, μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 6 δισ. ευρώ, στις αρχές του β΄ εξαμήνου 2020. Με την τιτλοποίηση αυτή, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα υποχωρήσει χαμηλότερα του 15%.

Το 2019 η ΕΤΕ μείωσε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της κατά 5,3 δισ. ευρώ (- 32%, από τα 15 δισ. στο τέλος του 2018 στα 10 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2020). Το 2019 ολοκλήρωσε 6 συναλλαγές πωλήσεων χαρτοφυλακίων NPLs, ύψους 3,8 δισ. ευρώ και πέτυχε εξαιρετικές επιδόσεις στις ρυθμίσεις στεγαστικών, κυρίως, δανείων (όπως αναφέρθηκε, με το πρόγραμμα “Διαχωρίζω και Διευθετώ” η Τράπεζα έχει ρυθμίσει πάνω από 22.000 στεγαστικά δάνεια, συνολικού υπολοίπου άνω του 1,3 δισ. ευρώ). Όπως επισημάνθηκε, η τελευταία συναλλαγή πώλησης χαρτοφυλακίου (Icon, NPLs περίπου 1 δισ. ευρώ) πραγματοποιήθηκε εν μέσω της πανδημικής κρίσης, χωρίς κεφαλαιακή επιβάρυνση για την Τράπεζα.

Μεσοπρόθεσμος στόχος της ΕΤΕ είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κάτω του 5% και απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%.

– Επιτάχυνση των ψηφιακών υπηρεσιών και επανεξέταση του λειτουργικού μοντέλου των καταστημάτων. Σήμερα άνω του 60% των συναλλαγών της Τράπεζας διενεργείται ηλεκτρονικά. Στην κρίση του κορονοϊού, η Τράπεζα είχε αύξηση 50% στους ενεργούς χρήστες ψηφιακών καναλιών, οι οποίοι ανέρχονται πλέον σε 1,4 εκατομμύρια.

– Υιοθέτηση νέου λειτουργικού μοντέλου με επιλογή εξ αποστάσεως εργασίας και παροχή ευελιξίας. Σημειώνεται ότι ακόμη και σήμερα, περισσότερο του 50% των ανθρώπων της Τράπεζας εργάζονται εξ αποστάσεως.

– Αξιοποίηση ευκαιριών από διαρθρωτικές αλλαγές στην Οικονομία και στις εταιρείες.

– Ενίσχυση του προγράμματος μετασχηματισμού που έχει ξεκινήσει να υλοποιείται την τελευταία διετία, δίνοντας σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Τράπεζα.

Το πρόγραμμα μετασχηματισμού έφερε το 2019 στην Εθνική Τράπεζα αύξηση 7% στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα και έσοδα προμηθειών, 11% περιστολή λειτουργικών εξόδων, 15% μείωση του αριθμού εργαζομένων στην Ελλάδα (από τα μέσα του 2018) και αύξηση πάνω από 7 φορές στα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (500 εκατ. ευρώ από 65 εκατ. ευρώ το 2018).

Ο κ. Μυλωνάς εκτίμησε ως την μεγαλύτερη αλλαγή  που θα επιφέρει μακροπρόθεσμα τη μεγαλύτερη βελτίωση για την Εθνική Τράπεζα, την υπογραφή, τον Μάιο 2020, μεταξύ διοίκησης και συλλόγου εργαζομένων, του νέου συστήματος αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού. “Το νέο σύστημα ξεκινά από τον απλό υπάλληλο και φτάνει μέχρι τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής. Στοχεύει να αναδείξει τις δεξιότητες του προσωπικού και να εξελίξει την πορεία του στον οργανισμό, ετοιμάζοντας τη νέα διοίκηση της Τράπεζας. Προχωρούμε σε εκτεταμένη εκπαίδευση όλων των στελεχών για το πώς θα αξιολογούν και πώς θα αξιολογούνται”, είπε ο κ. Μυλωνάς.