Πρωταθλήτρια στην αύξηση φόρων η Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ

Στο 38,7% του ΑΕΠ ανήλθαν τα έσοδα από φόρους και εισφορές στην Ελλάδα το 2018, σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με το 2017.

Η Ελλάδα και η Σλοβακία είναι οι δύο χώρες του ΟΟΣΑ που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση των φορολογικών εσόδων σε σχέση με το ΑΕΠ στη δεκαετία 2008-2018. Στην Ελλάδα ο δείκτης αυξήθηκε την περίοδο αυτή κατά 6,9 ποσοστιαίες μονάδες (από 31,8% το 2017).

Τα στοιχεία δείχνουν πως ο μέσος όρος φόρων και εισφορών ως ποσοστό του ΑΕΠ στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ ήταν 34,3% του ΑΕΠ το 2018, ουσιαστικά αμετάβλητος σε σχέση με το 34,2% το 2017. Η Ελλάδα ξεπερνά αυτό το μέσο όρο κατά 4,4%, φτάνοντας το 38,7%.

Από την έκθεση του ΟΟΣΑ προκύπτει ότι η διάρθρωση των φορολογικών εσόδων της Ελλάδας, ανάλογα με τις πηγές προέλευσής τους, διαφέρει πολύ σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Συγκεκριμένα, η κύρια πηγή εσόδων στην Ελλάδα το 2018 ήταν η φορολογία στα αγαθά και υπηρεσίες (ΦΠΑ και λοιποί φόροι), που αντιστοιχούσαν στο 15,1% του ΑΕΠ, με δεύτερη πηγή τις εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση (11,6% του ΑΕΠ), ενώ ακολουθούν τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος και κερδών (8,9% του ΑΕΠ) και από τη φορολογία της περιουσίας (3,1% του ΑΕΠ). Αντίθετα, η πρώτη πηγή εσόδων για τις χώρες του ΟΟΣΑ το 2017 ήταν η φορολογία εισοδήματος και κερδών (11,6% του ΑΕΠ), με δεύτερη τη φορολογία των αγαθών και υπηρεσιών (10,9% του ΑΕΠ) και ακολουθούν οι εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση (9,1% του ΑΕΠ) και η φορολογία στην περιουσία (1,9% του ΑΕΠ).

Το 2018, τέσσερις χώρες του ΟΟΣΑ παρουσίασαν υψηλούς δείκτες φορολογίας προς το ΑΕΠ άνω του 43% (Γαλλία, Δανία, Βέλγιο και Σουηδία) και τέσσερις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν επίσης ποσοστά φόρου προς ΑΕΠ άνω του 40% (Φινλανδία, Αυστρία, Ιταλία και Λουξεμβούργο).

Πέντε χώρες του ΟΟΣΑ (Μεξικό, Χιλή, Ιρλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία) κατέγραψαν ποσοστά κάτω του 25%. Η δε πλειοψηφία των χωρών του ΟΟΣΑ είχε το 2018 έσοδα από φόρους και εισφορές μεταξύ 30% και 40% του ΑΕΠ.

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ