"Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε"... ξεκάθαρο το μήνυμα του ΣΕΒ

“Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε”, θα μπορούσε να ήταν το κεντρικό μήνυμα που παρουσιάζεται στο έκτακτο δελτίο (special report) του ΣΕΒ για τη Συστημική Διοίκηση.

Από τη μία πλευρά οι μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού, που με συνεχείς αναβαθμίσεις θέτουν νέα όρια στην αγορά και από την άλλη, οι χτυπημένες από την αγορά ελληνικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες έχουν μείνει σε δεδομένα της περασμένης δεκαετίας.

Ξεκάθαρο σήμα για ανανέωση εκπέμπει η αγορά, αλλιώς τη έλλειψη ικανότητας των επιχειρήσεων να αντιληφθούν και να αντιδράσουν στις αλλαγές, νομοτελειακά θα μειώσει περαιτέρω το χάσμα παραγωγικότητας που χωρίζει τις ελληνικές από τον διεθνή ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, μόνο αν η αγορά ξεφύγει από το παρελθόν και γυρίσει σελίδα, θα μπορέσει η χώρα να βελτιώσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της και να επανέλθει σε συνθήκες διατηρήσιμης ανάπτυξης, με αύξηση της απασχόλησης, των ποιοτικών θέσεων εργασίας και των βελτιωμένων αμοιβών συνδεδεμένων με την παραγωγικότητα.

Συγκεκριμένα, οι αναλυτές του Συνδέσμου, επισημαινεουν ότι οι επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν συστήματα επιχειρησιακής διοίκησης, ανθρώπινου δυναμικού και χρησιμοποιούν τα κατάλληλα πληροφορικά συστήματα, έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, έχουν καλύτερες επιδόσεις στις εξαγωγές, την παραγωγή καινοτομίας προϊόντων/υπηρεσιών, αυξάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την απασχόληση και αντιλαμβάνονται ταχύτερα τις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος στην σημερινή εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Βέβαια, οι αλλαγές θέλουν χρόνο, εκπαίδευση προσωπικού και κυρίως χρήμα. Στο δελτίο, αναφέρεται ότι ο  απαραίτητος εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων προϋποθέτει, κυρίως, τη δέσμευση της διοίκησης και αλλαγή νοοτροπίας σε όλα τα επίπεδα, αλλά προσθέτει ότι λόγω της αλματώδους εξέλιξης των τεχνολογιών, δεν απαιτεί επενδύσεις ιδιαίτερα υψηλού κόστους, όπως ενδεχομένως συνέβαινε στο παρελθόν.

Περισσότερα σε λέξεις

Η έρευνα του ΣΕΒ βγάζει κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στα πεδία της εξωστρέφειας, της απασχόλησης, της καινοτομίας και της επίδρασης της 4 ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), σε σχέση με τον βαθμό χρήσης συστημάτων επιχειρησιακής διοίκησης των ακολούθων τριών κατηγοριών: α) Συστήματα Διοίκησης, β) Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και γ) Πληροφοριακά Συστήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει σε μεγαλύτερο βαθμό συστήματα διοίκησης εμφανίζουν σχεδόν διπλάσια επίδοση στον τομέα των εξαγωγών, διπλάσια αύξηση της απασχόλησης αλλά και υπερδιπλάσια ικανότητα καινοτομίας στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών από αυτές με μικρότερη υιοθέτηση ανάλογων συστημάτων.

Παράλληλα με όλα τα παραπάνω, επισημαίνεται και ο βαθμός εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, από πλευράς συστημικής διοίκησης, με την επίδραση σε αυτές της 4 ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0).

Με βάση την καθολική παραδοχή ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων είναιαπαραίτητη προϋπόθεση επιβίωσης στο άμεσο μέλλον διαπιστώσαμε ότι, οι επιχειρήσεις της κατηγ. Α΄ αξιολογούν ότι επηρεάζονται ήδη/στα επόμενα 3 χρόνια σε ποσοστό 73,8% – δηλαδή αντιλαμβάνονται και ενσωματώνουν ταχύτερα τις αλλαγές τους περιβάλλοντος.

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις της κατηγορίας Δ’ θεωρούν ότι κατά κύριο λόγο θα επηρεαστούν μετά από 3 χρόνια ή καθόλου σε ποσοστό 72,9% δηλαδή ακριβώς το αντίστροφο των καλύτερων επιχειρήσεων (Δ4).

Η χαώδης αυτή διαφορά, αποτέλεσμα της έλλειψης ικανότητας των επιχειρήσεων με απουσία συστημάτων διοίκησης να αντιληφθούν και να αντιδράσουν στις αλλαγές, νομοτελειακά θα διευρύνει το υπάρχον χάσμα παραγωγικότητας.

Ακριβώς αυτή είναι και η πρόκληση για το σύνολο των επιχειρήσεων στη χώρα. Το πώς δηλαδή, αφ’ ενός μεν θα καλύψουν ταχύτατα την υφιστάμενη υστέρηση τους έναντι ανταγωνιστικών επιχειρήσεων εκτός Ελλάδας, αφ’ ετέρου δε το πως θα διαχειριστούν αποτελεσματικά τις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να βελτιώσουν τη διεθνώς ανταγωνιστική τους θέση.

Στην γενική εικόνα, ο μεγαλύτερος βαθμός υιοθέτησης συστημάτων συναντάται στον τομέα της Ψηφιακής Οικονομίας και στον τομέα της Υγείας, ενώ από την άλλη πλευρά τη μεγαλύτερη υστέρηση παρουσιάζουν οι  Μεταφορές (Logistics).

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ