"Πρωταθλήτρια" στις δαπάνες για κινητή και σταθερή τηλεφωνία η Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat

Τη σημασία της επικοινωνίας για τους Ευρωπαίους καταδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat καθώς πλήρωσαν πάνω από 200 δισ. ευρώ για λογαριασμούς σε εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου.

Το ποσό ισοδυναμεί με το 1,3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ ενώ Βουλγαρία, Ελλάδα και Ρουμανία αναδείχτηκαν «πρωταθλήτριες» στις δαπάνες για επικοινωνίες.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα έξοδα για επικοινωνίες αντιπροσωπεύουν το 2,3% των συνολικών δαπανών των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Με τον όρο επικοινωνίες, η Eurostat εννοεί ταχυδρομικές υπηρεσίες και κυρίως υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

  • Μεταξύ των χωρών-μελών, τα νοικοκυριά στη Βουλγαρία ξοδεύουν περισσότερα για επικοινωνίες σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι σχετικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν το 4,8% των συνολικών δαπανών. Ακολουθεί η Ελλάδα, με το 4,4% των δαπανών να πηγαίνει σε υπηρεσίες επικοινωνίας, η Ρουμανία(4,1%) και η Κροατία(4%).
  • Από την άλλη πλευρά, Λουξεμβούργο(1,3%), Ηνωμένο Βασίλειο(1,6%) Δανία(1,9%) και Αυστρία(επίσης 1,9%) ξοδεύουν τα λιγότερα για επικοινωνίες.

Στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2008 και 2018, το ποσοστό των δαπανών για επικοινωνίες επί των συνολικών δαπανών μειώθηκε στις περισσότερες χώρες-μέλη, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στην Εσθονία(από 3,8% το 2008 σε 2,,5% το 2018), Ολλανδία(μείωση κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα), Πολωνία(1 ποσοστιαία μονάδα),Γαλλία(-0,8 ποσοστιαίας μονάδας) και Ιρλανδία (-0,7 ποσοστιαίαςμονάδας).

Οι δαπάνες για επικοινωνία αυξήθηκαν σε τέσσερις χώρες μέλη: Ρουμανία(από 2,1% το 2008 σε 4,1% το 2018), Λιθουανία, Σουηδία και Κροατία.

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ