“Τέλος” για την τεχνική εταιρεία Τοξότης του Καλογρίτσα έβαλε το Πρωτοδικείο Αθηνών

Δεκτή έκανε την αίτηση πτώχευσης της τεχνικής εταιρείας “Τοξότης” του Χρίστου Καλογρίτσα, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Την αίτηση πτώχευσης είχε υποβάλλει η τεχνική εταιρία “Τοξότης” του Χρίστου Καλογρίτσα στις 18 Νοεμβρίου, με την οποία ζητούσε να οριστεί μέρα παύσης πληρωμών η Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019, να διοριστεί εισηγητής δικαστής της πτώχευσης, να διαταχθεί η σφράγιση της περιουσίας της και όλες οι ενέργειες που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η “πτώση” του Χρίστου Καλογρίτσα, που έφτασε να κερδίσει τέσσερις από τις 8 εργολαβίες του Πάτρα-Πύργος, είχε διαφανεί από την αδυναμία του να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγγυητικές και να κρατήσει τις λιγοστές συμβάσεις που είχε αναλάβει.

Η αδυναμία εξεύρεσης των εγγυητικών τον κήρυξε έκπτωτο από το έργο και άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για τον Όμιλο.

Οι πιέσεις από τους πιστωτές που έφτασαν συχνά σε πλειστηριασμούς ακινήτων, το τεράστιο χρέος στην Τράπεζα Αττικής που υπερβαίνει τα 120 εκατ. ευρώ και τα προβλήματα ρευστότητας του ομίλου μετέτρεψαν την τεχνική εταιρεία σε προβληματικό όμιλο που μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να σώσει.

Η Τοξότης είχε χάσει από καιρό την επιρροή της στην αγορά αλλά και έναν από τους βασικούς της πελάτες που ήταν ο ΔΕΔΔΗΕ.

Δύο χρόνια πριν, η εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη και από τις εργολαβίες της θυγατρικής της ΔΕΗ, που της πρόσφεραν ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής αξίας περίπου 100 εκ. ευρώ.

Τι αναφέρει η απόφαση του πρωτοδικείου:

«Την 23/12/2019 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2033949, και στη μερίδα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121913801000, η από 18/11/2019 Αίτηση της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 103333/2019 & Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 866/2019, σύμφωνα με την οποία ζητείται:

Να γίνει δεκτή η αίτηση και να κηρυχθεί η καθ’ ης ανώνυμη εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
Να ορισθεί ημέρα παύσης των πληρωμών η 5η Ιουλίου 2019.
Να διορισθεί Εισηγητής Δικαστής της πτώχευσης και προσωρινός σύνδικος της πτώχευσης.
Να ορισθεί χρόνος συνέλευσης των πιστωτών για την εκλογή οριστικού συνδίκου και τη σύνταξη του πίνακα των πιστωτών.
Να διαταχθεί η σφράγιση της περιουσίας της καθής και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.

Η Γραμματέας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όρισε την συζήτηση της παραπάνω αίτησης για την 08/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, Πινάκιο Ρ1/5 (κτίριο 6, αίθουσα 12)».

Από το newsroom του economico με πληροφορίες από το newmoney

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Καμία δημοσίευση για προβολή