Ρυθμίσεις παντού με εισοδηματικά κριτήρια – Νέο μοντέλο διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών από το 2020

νέες ρυθμίσεις στην εφορία

“Νέο μοντέλο ρυθμίσεων” για όλες τις οφειλές, σε εφορία, ασφαλιστικά Ταμεία και τράπεζες προωθεί η κυβέρνηση και θα εφαρμοστεί πιθανότατα από την 1η Ιανουαρίου 2020. Το νέο αυτό μοντέλο θα αφορά τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με όσα διέρευσαν πηγές που γνωρίζουν την πορεία των σχετικών διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση και οι Θεσμοί βρίσκονται πολύ κοντά στο να καταλήξουν στο νέο πλαίσιο ρυθμίσεων, σε τρία επίπεδα:

  • Σε ό,τι αφορά τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά Ταμεία, θα υιοθετηθεί πάγια ρύθμιση 12 έως 24 δόσεις για τις τακτικές οφειλές και 24 έως τις 48 δόσεις για τις έκτακτες, με βάση τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν σήμερα για τις 120 δόσεις.
  • Σε ό,τι αφορά στα “κόκκινα δάνεια”, θα συγχωνευθούν ο “νόμος Κατσέλη” και η ηλεκτρονική πλατφόρμα.
  • Για τα χρέη των επιχειρήσεων θα ενοποιηθούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί, όπως ο πτωχευτικός νόμος και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Συγκεκριμένα, το νέο απλοποιημένο “μοντέλο ρυθμίσεων” για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά Ταμεία:

  • Θα ρυθμίζονται σε 12 δόσεις χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
  • Θα ρυθμίζονται σε 24 δόσεις με βάση κάποια εισοδηματικά κριτήρια που μένει να καθοριστούν με βάση την αμέσως προηγούμενη φορολογική δήλωση του οφειλέτη – πιθανόν αντίστοιχα με εκείνα που υιοθετήθηκαν για τις 120 δόσεις.
  • Οι φόροι από έκτακτη αιτία, όπως π.χ. οι φόροι κληρονομιάς, θα μπορούν να ρυθμίζονται από 24 έως 48 δόσεις με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Οι νέες ρυθμίσεις θα αφορούν σε οφειλές που θα καταστούν ληξιπρόθεσμες το 2020. Το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης θα παραμείνει σταθερό στο 5%.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες:

  • Θα ρυθμίζονται με αίτηση μέσω μιας νέα ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου θα υπάρχει τυποποιημένο το νέο πλαίσιο των διακανονισμών.
  • Η ρύθμιση αυτή θα είναι η τρέχουσα και η προσφυγή στη δικαιοσύνη θα γίνεται μόνο εφόσον τράπεζες και οφειλέτες δεν καταλήξουν σε συμβιβαστική λύση

 

Καμία δημοσίευση για προβολή